Kampen mot antibiotikaresistens

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Antibiotikaresistens

När bakterien förändras och inte längre kan dödas eller hämmas av antibiotika, kan antibiotikumet (och andra av samma sort) inte längre användas för att bota infektionen och bakterierna fortsätter att föröka sig i kroppen även om patienten tar antibiotika. Detta är antibiotikaresistens och är en följd av överanvändning och missbruk av antibiotika.  

 

Vad är huvudåtgärden att sjukvårdspersonal bör vidta för att stoppa resistenta bakterier komma in patienter? Svaret är enkelt: Handhygien !

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk