Uro-Tainer® Polihexanide (0.02%)

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Lösning för urinkatetrar förebygger och eliminerar bakteriekolonisation på katetern.

Uro-Tainer® Polihexanid 0.02 % används för rutinmässig
dekolonisation (avlägsning av bakterier) av katetern. Frekvensen varierar beroende på användare och behov.

Uro-Tainer® Polihexanid är så pass tolerant att spolning upp till max 2 gånger per dag kan utföras om behovet finns.

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret

Produktinformation

Beskrivning Dokument Länk
Uro-Tainer® Polihexanid Produktbroshyr
pdf (2.0 MB)
Uro-Tainer® Polihexanid Utmaningar vid underhåll av kvarliggande urinkatetrar
pdf (3.6 MB)

Videos about Uro-Tainer Polihexanide

  • Catheter Maintenance with Uro-Tainer Polihexanide

Videofilmer

  • Uro-Tainer Polihexandie Biofilm Animation