Uro-tainer

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Skötsel och underhåll av katerar vid biofilmsbildning

Forskning har visat att 10-12 % av de patienter som läggs in på sjukhus (Crow et al 1988)1 och 4 % av de patienter som vårdas i hemmet vid något tillfälle har en urinkateter (Getliffe K. 1994)1. Biofilmsbildning är ett stort bekymmer för patienter som bär kvarliggande kateter då den kan fungera som källa till infektioner, ofta är resistent mot antibiotika behandling samt är svår att få bort.

Långtidsbruk av kvarliggande katetrar kan orsaka många problem. Därför är skötsel och underhåll av kvarliggande urinkatetrar en mycket viktig del av vården. Problemen kan minimeras genom indviduell bedömning, ett holistiskt synsätt och evidensbaserad praktik.

På katetern bildas alltid biofilm, ett lager av mikroorganismer som "klistrar" sig fast på kateterns yta.

På katetern bildas alltid biofilm, ett lager av mikroorganismer som "klistrar" sig fast på kateterns yta. Detta lager är inte åtkomligt för antibiotika, men kan härbärgera de bakterier som orsakar symtomen. Det finns anledning att anta att behandling med antibiotika mot urinvägsinfektion utan byte av kateter är en grogrund för multiresistenta bakterier21,22

Biofilmsbildning är ett stort bekymmer för patienter som bär kvarliggande kateter då den kan fungera som källa till infektioner, ofta är resistent mot antibiotika behandling samt är svår att få bort.

Underhåll av katrar är därför viktigt för att förebygga komplikationer och onödiga byten av kateten.

video

Uro-Tainer® ökar patienters livskvalitet

Handhavande

  • Uro-Tainer Polihexanide

    Handhavande av Uro-Tainer Polihexanide

  • Uro-Tainer Twin Suby G, Solutio R

    Handhavande av Uro-Tainer Twin Suby G, Solutio R

Vill du läsa mer Uro-Tainer® produktserie

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Uro-Tainer Twin Produktblad- Uro-Tainer Twin
pdf (1.8 MB)
Uro-Tainer Polihexanid Produktblad- Uro-Tainer Polihexanid
pdf (2.0 MB)
Uro-Tainer® Polihexanid Utmaningar Utmaningar vid underhåll av kvarliggande urinkatetrar
pdf (3.6 MB)

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige

Referenser

1 Socialstyrelsen. Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Stockholm: Socialstyrelsen; 2004.
3 Phillips L, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofilms made easy.
4 Stoodley P, Stoodley P, Sauer K, Davies DG, Costerton JW. Biofilms as complex differentiated communities. Annu Rev Microbiol 2002; 56: 187-209.
5 Hall-Stoodley J, Costerton JW, Stoodley P. Bacterial biofilms: from the natural environment to infectious diseases. Nat Rev Microbiol 2004; 2(2): 95-108.

21 Trautner BW, Darouiche RO. Role of biofilm in catheter-associated urinary tract infection. Am J Infect Control. 2004;32(3):177-83
22 Fenely RC, Kunin CM, Stickler DJ. An indwelling urinary catheter for the 21st century. BJU Int. 2012;109(12):1746-9. http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094023.