Patient information Kranskärlssjukdom

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Kranskärlssjukdom och behandlingsalternativ

Kranskärlssjukdom (även kallad hjärt-kärlsjukdom) är den vanligaste formen av hjärtsjukdom i Amerika och Europa, och är ett allvarligt hälsoproblem världen över. Incidensen av kranskärlssjukdom är lägre i asiatiska länder, särskilt Japan, där kosten innehåller låga halter av mättat fett och kolesterol. Kranskärlssjukdom beror vanligen på ateroskleros, som innebär att artärerna blir trånga och styva på grund av att plack av kolesterol har inlagrats i kärlväggen. En allvarlig följd av krans kärls sjukdom är hjärtinfarkt (hjärtattack) som uppstår när ett tilltäppt kranskärl medför att en del av hjärtmuskeln dör. Statistik visar att kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland både män och kvinnor i USA och i Europa.

Vi har noggrant valt ut all viktig information och är inte avsedd att ersätta den nödvändiga diskussionen med din behandlande läkare.

 

Bakgrund 

Kranskärlen omger hjärtat och transporterar blod som innehåller syre och näring till hjärtmuskeln.

  • Kranskärlssjukdom uppstår när kranskärlens innerväggar blir förträngda på grund av plackinlagringar.
  • Plackinlagringar består av kolesterol och andra fetter, kalcium och ämnen som transporteras med blodet.
  • Förträngningen leder till minskat blodflöde, vilket medför att hjärtat tillförs för lite syre och näring.

Fullständig tilltäppning av ett kranskärl kan orsaka hjärtattack (hjärtinfarkt) eller en dödlig rytmrubbning (plötsligt hjärtstillestånd). Alla som upplever symtom på kärlkramp eller hjärtinfarkt ska utan dröjsmål uppsöka läkare.

 

 

Har du frågor eller vill beställa?

B. Braun Medical AB
Box 110
182 12 Danderyd
Sverige