För dig som vill veta mer Vi delar vår kunskap med dig

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

En injektionsport hindrar inte dig från att göra det Du vill

Din läkare har beslutat att du ska genomgå en behandling som kräver kontinuerlig eller intermittent läkemedelstillförsel via krälsystemet. För att underlätta tillförseln har din läkare ordinerat implantation av en Celcite injektionsport. 

Vi på B. Braun  vill vara med och dela vår kunskap med dig och vara ett stöd på vägen för just din situation.

Därför behöver du en injektionsport

Till en början kan tanken på en injektionsport väcka obehag eller undran för hur det kommer att påverka din vardag, men oroa dig inte - du är inte ensam!

Varje år får tusentals människor implanterade injektionsportar. Vissa under bara några månader och andra har kvar sin i många år. För din del beror helt på din behandling och läkare.

Att ha en injektionsport underlättar. Den behandlande läkaren vill slipper återupprepande injektioner eller infusioner i dina perifiera vener. Eller du har redan fått så många injektioner att din läkare eller sjuksöterska har svårt att hitta en ven att injicera i eller att du tycker att det är smärtsamt med injektioner i armen/handen. Oavsätt, möjliggör injektionsporten att få smärtfria injektioner när som helst. 

Det är viktigt att komma ihåg att injektionsporten inte hindrar dig från att göra något du brukar göra. När operationssåret läkt ut kan simma, bada och springa. Spelar du racketsport eller ägnar dig åt skytte eller sporten som involverar kroppskontakt med andra utövare, säg till din behandlande läkare så att hen kan placera porten så det inte påverkar ditt idrottsutövande. Porten är inte framträdande utan ser ut som en lite buckla under huden.  

Celsite

En kateter läggs in i en av venerna, vanligen i närheten av nyckelbenet eller i armen. katetern ansluts till porten, som sedan placeras i en ficka under huden.

Läkemedelet injiceras med en specialkanyl som sticks genom huden och injektionsportens membran in i kammaren. Från kammaren för läkemedlet ut i blodkärley via katetern. Du ska inte känna någon smärta eller obehag under injektionen. Om du skulle göra det, meddela din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

Normalt gör det inte ont att sticka in kanylen i porten. Det finns lokalbedövande salva som man sätter på injektionsstället minst en timme innan kanylen ska sättas in i porten. Den används med fördel på barn och smärtkänsliga patienter.

Läkemedlet kan nu infunderas. När behandlingen är klar tar man bort kanylen. Ett litet förband kan sättas över injektionsstället. 

Före implantationen

Du besöker din läkare och dina sjuksköterskor för att diskutera behandlingen och de förklarar fördelar med injektionsporten. Eventuellt kan man behöva ta blodprover under veckan innan ingreppet.

Implantationsdagen

Normalt implanteras porten under lokalbedövning. Barn sövs för det mesta. Ingreppet är enkelt och tar en halvtimme till en timme.

Om patienten är barn som har sövts under ingreppet brukar hen få stanna kvar på sjukhuset över natten.

Vuxna patienter brukar kunna lämna sjukhuset tidigare om ingreppet skett under lokalbedövning. Detta varierar emellertid från sjukhus till sjukhus och bör diskuteras i förväg med sköterskan eller läkaren.

Efter implantationen

Vanligen väntar man med att använda porten några dagar, men den är fullt möjlig att använda direkt. Om behandligen kräver en Infusion som varar i några dagar sätts en specialkanyl på plats och täcks med sterilt förband. Denna kanyl kan sitta kvar i porten tills infusionen är klar. Om du inte upplever något obehag behöver inte kanylen bytas varje dag.

När du inte får någon regelbunden behandling via porten måste du spola eller skölja porten var 4:e till 6:e vecka (eller i enlighet med lokala riktlinjer) för att säkerställa att katatern och porten inte blir igensatta. 

  • Din läkare och sjuksköterska besvara gärna alla dina frågor. 
  • När porten är på plats och operationssåret läkt kan du återuppta dina normala aktiviteter. 
  • Du kan bada, duscha, simma, och sporta. De flesta patienter tänker oftast inte på att de har en injektionsport. 
  • Använd inte porten om området runt ömmar eller är svullet Eller om du har feber eller om det gör ont vid injektion.
  • Ring genast din läkare eller sjuksköterska om du har några symtom som beskrivet i punkten ovan.  

Injektionsportar för barn

Med fokus på barn och deras förståelse 

När ett barn blir sjuk kan hen vara i behov av att få mycket mediciner. Då kan den ordinerande läkaren placera en port under huden. Med porten kan barnen få deras medicin på sjukhuset eller hemma.

I denna guide förklarar enkelt för både barnet ocg förälden/ föräldrarna hur porten fungerar och används på ett lekfullt och pedagogoiskt sätt. 

> Ladda ner din PDF här

Ordlista

En anordning som består av en kateter som är ansluten till en kammare. Den implanteras subkutant (under huden) och används till att tillföra läkemedel till blodomloppet. 

En snabbt injicerad mängd läkemedel eller vätska. 

En tunn slang, tillverkad av ett specialmaterial som läggs om en ven eller artär. 

De stora venerna i centrum av kroppen.

Att skölja med en vätska

Ett läkemedel som bidrar till att förhindra koagulation. 

Det kirurgiska ingrepp då man lägger in injektionsporten.

När en påse eller flaska med vätska eller en pump ansluts till en kanyl och innehåller får rinna in i venen eller artären under en viss tid. 

”In i venen”

”In i artären”

”In i muskeln”

”Via munnen”

Mindre och ytligare vener i armarna och benen. 

Detsamma som injektionsport

Den självtätande hinnan som sitter över kammaren och genom vilken man sticker in kanylen när man injicerar läkemedel till kamaren. 

”Under huden”

Har du frågor eller vill beställa?

B. Braun Medical AB
Box 110
182 12 Danderyd
Sverige