Kolostomi

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Du har fått en kolostomi

En kolostomi är en kirurgiskt öppnad del av tjocktarmen genom buken som tar över rollen för att kunna tömma tarmen.

Varför har du fått en kolostomi?
Det finns olika skäl till varför någon får en stomi, huvudorsakerna brukar vara:

 • cancer
 • inflammatorisk tarmsjukdom
 • familjär adenomatös polypos (FAP)
 • trauma
 • kongenitala defekter

 

Det finns två huvudtyper av kolostomier, höger tvärgående kolostomi och vänstersidig kolostomi, båda kan vara antingen tillfällig eller permanent.

Tillfällig kolostomi

Efter ett trauma eller vid kirurgi kan en del av kolontarmen behöva tid att vila och få tid att läka. I dessa fall störs inte flödet i mag-tarm kanalen som då kan bibehålla sin kontinuiteten med hjälp av stomin.  Oftast görs en så kallad loop stomi vilket innebär att en tarmslynga tas fram genom bukväggen och har två öppningar. Avföringen kommer då endast ut genom ena öppningen.

Den tillfälliga stomin kan läggas ned igen efter ca 3-6 månader. Operationen för att lägga ned stomin behöver inte nödvändigtvis innebära att ärret behöver öppnas upp igen.

Permanent kolostomi

Om du fått en permanent kolostomi kommer du troligen behöva byta bandage en till tre gånger per dag. Att äta på fasta tider och hälsosam kost är det bästa för att din stomi skall fungera så regelbundet som möjligt. För dom allra flesta tar det ungefär en månad efter hemkomst.

För permanent vänstersidig kolostomi

Vad är irrigation?

Irrigation är en metod där man sköljer vatten genom tarmen, vilket kommer att leda till att tarmen spolas ren. Syftet med detta är att ingen avföring kommer ut mellan irrigationstillfällena.  

Dom flesta som irrigerar gör det varannan dag. Irrigation är endast indicierad vid vänstersidig kolostomi. Tveka inte att kontakta din stomiterapeut för mer information kring detta.

Denna metod kan användas av personer som:

 •  antingen har en permanent vänstersidig kolostomi eller sigmoideumkolostomi
 • har en kolostomi med tillräcklig stor längt av tjocktarmen bevarad
 • har fått kirurgens godkännande
 • är både fysiskt och mentalt i kondition
 • inte skall genomgå radioterapi och/eller kemoterapi

Hur fungerar det?

Syftet med irrigation är att stimulera tarmarna att öka rörelsen (tarmperistaltik) genom att rensa den regelbundet. Detta sker tack vare stimulans av att vävnaden när den sträcks ut genom flödet från vattnet. Att kunna hålla sig till ett regelbundet schema är den kritiska faktorn till framgång med irrigations metoden. Sett ur ett medicinskt perspektiv kan irrigations metoden användas redan två-tre veckor efter operation, eller så snart som stomin läkt klart.

Tiden för när du väljer att irrigera bör vara anpassat att följa ditt vanliga mönster för tarmtömning innan operation. Detta kan variera från person till person. Det viktiga är att få in irrigation som en egen rutin i dina vardagliga rutiner. I det inledande skedet i behandlingen bör upp till en timme läggas till att genomföra och slutföra irrigationen. Men med regelbunden användning kan denna tid reduceras ned till ca 30 minuter.

Utbildning och inlärning sker med hjälp och råd från en stomiterapeut.

Fördelen med att använda irrigation är många:

 • Egen kontroll över tarmtömning
 • Stimulans av tarmarna att öka rörligheten av innehållet (tarmperistaltik) genom att rensa tarmarna regelbundet
 • Resultatet av att rensa tarmen på en viss tidpunkt ger upp till 48 timmar utan irrigation som i sin tur ger möjlighet att använda ett minimalt bandage för ökad komfort, diskretion och ökad livskvalite’.

I fall där en person med kolostomi vars bandagering hindras av hudveck, ärrvävnad, och ogynnsamma positioner, är irrigation ofta den enda säkra metoden av behandling.

Tekniken är enkel så tveka inte tala om detta med din stomiterapeut.

Note:

Även om du väljer att irrigera, kom ihåg att det är viktigt att veta hur man använder stomipåsar.

Hur hanterar jag min kolostomi?

Om du har en kolostomi så kommer du att behöva använda en stomipåse som du fäster på magen (sluten eller tömbar). Är det så att du har fått en permanent vänstersidig kolostomi finns det även möjlighet att använda ett irrigations system. Vad du slutligen kommer att använda är beroende av vilken sorts kolostomi du har samt vad du känner dig mest bekväm med.

Efter operationen kommer du att upptäcka (med hjälp av en utbildad stomiterapeut) att det finns massor av olika bandage att välja bland, och med största sannolikhet kommer det finnas ett bandage som passar just dig. I dom flesta fall börjar man med en tömbara påse med en inspektionslucka för att du skall lära dig hur du fäster påsen på rätt sätt. Till slut kommer du att klara av att använda och byta stomipåsen helt på egen hand. En person med en kolostomi kommer i dom allra flesta fall välja att använda en sluten påse, men det är absolut möjligt att välja en tömbar påse om det känns bättre för dig. Har du en permanent vänstersidig stomi, så kommer som sagt även irrigation av stomin vara en möjlighet.

Huden kring stomin & sårvård

Att vårda huden runt stomin är en viktig del av läkningsprocessen, då musklerna kring såret har blivit svagare. Stressa inte! Ge dig själv tid i lugn och ro, minska ned på aktiviteterna, undvik att dammsuga, lyfta tungt, flytta på möbler, stryka osv. Om din ändtarm avlägsnats kommer du att ha ett sår som behöver ses över av en stomiterapeut/sjuksköterska och din läkare kommer se över såret på ditt första återbesök.

Vill du beställa ett gratisprov?

B.Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige