Vad är en stomi och vad innebär det?

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Att ha stomi innebär förändringar och nya utmaningar i ditt liv

Att ha stomi innebär olika förändringar i din vardag. En stomi är en kirurgisk öppning genom bukväggen och huden i syfte att kunna tömma kroppsvätskor (avföring eller urin). Att ha en stomi är ingen sjukdom, en stomi finns där för att avlasta besvär från sjukdom, förstoppning eller smärta.

Det är viktigt att du inte gömmer dig. Prata om det, skäms inte, prata med din familj och vänner. Efter din operation bör ditt sociala och professionella liv inte sätts på paus. Det är viktigt och rekommenderas att du fortsätter planera och organisera aktiviteter.

Olika typer av stomier 

Det finns olika typer av stomier, vilken du har beror på vilken kirurgi du genomgått.

Efter ett trauma eller vid kirurgi kan en del av kolontarmen behöva tid att vila och få tid att läka. I dessa fall störs inte flödet i mag-tarm kanalen som då kan bibehålla sin kontinuiteten med hjälp av stomin. Oftast görs en så kallad loop stomi vilket innebär att en tarmslynga tas fram genom bukväggen och har två öppningar. Avföringen kommer då endast ut genom ena öppningen. Den tillfälliga stomin kan läggas ned igen efter ca 3-6 månader. Operationen för att lägga ned stomin behöver inte nödvändigtvis innebära att ärret behöver öppnas upp igen. En kolostomi eller ileostomi kan vara permanent eller temporär medan en urostomi är alltid permanent.

Vad är en kolostomi eller en Ileostomi?

Kolostomi & Ileostomi

En kolostomi är en kirurgiskt öppnad del av tjocktarmen genom buken, en ileostomi är en kirurgisk öppning av tunntarmen.

Varför är det ibland nödvändigt att skapa en stomi?

Syftet med en stomi är att kunna tömma kroppsvätskor.

Vad är en urostomi?

En urostomi är en kirurgiskt gjord öppning för att kunna dränera urin från njurarna, efter att delar av urinledaren blivit förstörda (blåsa,cancer,trauma….).

Det finns olika skäl till varför någon får en stomi. Huvudorsakerna brukar vara:

  • cancer
  • inflammatorisk tarmsjukdom
  • familjär adenomatös polypos (FAP)
  • trauma
  • kongenitala defekter

Kontakta oss gärna!

Har du frågor eller vill du beställa ett gratisprov? Kontakta oss på:
B.Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige