Urostomi

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Du har fått en urostomi

En urostomi är en kirurgiskt gjord öppning för att kunna dränera urin från njurarna, efter att delar av urinledaren blivit förstörda (blåsa,cancer,trauma….). Det är vanligtvis en permanent stomi. Flödet av urinen kan inte regleras utan behöver samlas, så du behöver använda en tömbar urostomi påse.

Njure: Hos människor, två bönformade organ som säkerställer filtration av blodet och som producerar urin.

Uretärer: Leder urinen från njurarna ner i urinblåsan. Reflux av urin tillbaka mot njurarna kan orsaka svåra infektioner.

Urinblåsans sphinkter: Är en ringformad muskel som sitter längst ner i urinblåsan och som ser till att urinblåsan är stängd när den drar ihop sig.

Urinblåsa:Urinblåsan är en reservoar där urinen kan samlas. Tömningen av blåsan kontrolleras av ringmuskeln (sphinktern). En fungerande funktion av muskler och nerver i blåsväggen är nödvändig för full kontroll av tömningen av urinblåsan.

Uretra: Är kanalen som urinen leds från, som startar från urinblåsan och ut genom kroppen, och gör det möjligt att helt tömma blåsan.

Två mest frekventa typerna av urostomie

Kutan urostomie

Uretärerna flyttas fram till utsidan av kroppen. När stomin har formats kommer den att ha en eller två tunna katetrar (stentrar) fästa, som sticker fram ur stomin. Dem sitter där för att leda urinen förbi operationssåret och för att hjälpa till att läka. Dessa tas vanligen bort 10-14 dagar efter operation.

Trans-ileal urostomi (Bricker)

Den här operationen är vanligtvis längre då den innehåller två steg:

  • Steg 1: Innebär att ca 15 cm av tunntarmen kopplas av från tarmen.
  • Steg 2: Ena delen av tunntarmen kommer att slutas och den andra delen kommer placeras på utsidan av kroppen som stomi. Uretärerna kommer att kopplas till denna del av tunntarmen. Urinen passerar genom denna del av tunntarmen och lämnar kroppen.

Vill du beställa ett gratisprov?

B.Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige