B. Brauns  Kundanpassade set

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Plats för förbättring

Sjukhusen i Sverige är ofta underbemannade. Trots det kvarstår trycket att leverera högkvalitativ patientvård. Fel kan uppstå, särskilt under komplexa ingrepp: rätt komponenter måste anslutas för att säkerställa att läkemedelsregimer följs korrekt, med lämpliga hygienprocedurer.

Våra lösningar

Aldrig varit enklare

ProSet

Få mer tid för dina patienter, med standardiserade processer och samordnade setlösningar. ProSet hjälper kunden med förmonterade och föranslutna set.
Skräddarsydda kit från ProSet lämpar sig för sjukhusapotek, intensivvårds-, anestesi-, förlossnings- och pediatrikavdelning.


Diagnostik och terapikit

Interventionell vaskulära terapi

B. Braun tillhandahåller skräddarsydda kundanpassade set för vaskulär diagnostik och terapi som utformats och förpackats enligt individuella specifikationer för PCI, radiologi eller onkologi. Inklusive högkvalitativa engångskomponenter och en digital kitkonfiguration.

För särskilda behov

Skräddarsydda sutursatser

B. Braun anpassar sig till operationens specifika krav för att förenkla och standardisera den kirurgiska processen, samtidigt som säkerheten och kontrollen över de produkter som behövs för varje operation förbättras. Dessutom kan förpackningstid och kasseringskostnader minskas.

Varför kundanpassade set

I takt med att patientvården på sjukhusen blir allt mer komplex, erbjuder B. Braun skräddarsydda set för dina specifika behov. Med kundanpassade set erbjuder B. Braun ett konsultkoncept tillsammans med implementering av standardiserade processer och samordnade proceduruppsättningar. Vårt tillvägagångssätt är att minska ineffektivitet, spara tid, minska misstag och öka säkerheten och kvaliteten.

Visste du att

Upp till 38% av varje aniografi ägnas åt att förbereda arbetsprocessen [1]
Det tar 30 min att förbereda alla set inför en operation utan standardisering [2]
35% färre stora tekniska misstag gjordes av set gruppen jämnfört med standardgruppen [3]
 

 

[1] Maria Helena Almeida, Alexandre Abizaid et. Al.: Percutaneous Coronary Intervention Using the Radial and Femoral Approaches: Comparison between Procedure-Related Discomforts and Costs; Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva 2013
[2] Suture Growth Initiative OR Scan Projects done in Hospital Igualada (Spain), Solingen Hospital (Germany), ASL4LI_Lavagna Hospital (Italy), Suzhou Hospital (China) and Yuquan Hospital (China)
[3] Yelena Fenik, Nora Celebi, Robert Wagner, Christoph Nikendei, Frederike Lund, Stephan Zipfel, Reimer Riessen and Peter Weyrich: Prepacked central line kits reduce procedural mistakes during central line insertion: a randomized controlled prospective trial; BMC Medical Education 2013, 13:60