minska biverkningar och öka säkerheten

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Trippelmonitorering för multimodalt säkerhetstänkande vid perifera nervblockader

Perifer nervblockad (PNB) är en allmänt praktiserad teknik som används för att ge anestesi under kirurgiska ingrepp och invasiv smärtkontroll under den perioperativa processen. Kontinuerliga förbättringar av klinisk utbildning och tekniker i kombination med smarta produkter är de främsta drivkrafterna för att minska biverkningar och ökar säkerheten.

Nervskador och postoperativ neurologisk dysfunktion (PONS) är fruktade komplikationer av perifer nervblockad. Uppskattningar av förekomsten av dessa komplikationer varierar från så lite som 0,18% till så mycket som 16%, beroende på platsen blockaden utfördes på och tekniken.1

Majoriteten av neurologiska symptom efter nervblockad är övergående och varar från några timmar till dagar, men vissa är permanenta och kan leda till allvarliga funktionshinder, beroende på graden av orsakad nervskada. 2-4

 

 

 

Eskalering av nervtrauma

Escalation of Nerve Trauma

Även om tyngdpunkten ligger på patienter som lider av nervskada känslomässigt och av långvarig rehabiliteringstid, finns det andra kostnader i samband med dessa komplikationer. Dessa inkluderar kostnader för förlängd vårdtid och / eller neurologiska tester, de känslomässiga och ekonomiska påfrestningarna för missad arbetstid, samt de negativa effekterna på patientens dagliga livskvalitet. Många patienter med långvariga nervskador i till följd av nervblockad söker slutligen kompensation via rättssystemet, vilket ådrar ytterligare kostnader för både patienten och för vårdgivaren och sjukvårdsinrättningen.5

 

För att förhindra uppkomsten av ovannämnda neurologiska komplikationer är tolkningen av tillgänglig information av central betydelse vid utförandet av perifera nervblockader. Det finns belägg för att den objektiva informationen från kompletterande monitoreringsutrustning underlättar att fatta välgrundade beslut gällande nålspetsens position samt injektion av lokalanestetika och bidrar därigenom till att förhindra neurologiska komplikationer.. Ultraljud, monitorering av injektionstryck samt nervstimulering verkar i synergi och är additiva och erbjuder därmed bredast möjliga bild för klinikern. Vid läggning av nervblockader rekommenderar NYSORA att multipla monitoreringsmetoder enligt nedan används. 

Vid nervblockadläggning utgör den information som respektive monitoreringsmetod ger tydliga och objektiva värden som kan dokumenteras och bilda bevis för det rutinmässiga utförandet av perifera nervblockader.5

 

Referenser

  1. Sites BD, Taenzer AH, Herrick MD, Gilloon C, Antonakakis J, Richins J, Beach ML: Incidence of local anesthetic systemic toxicity and postoperative neurologic symptoms associated with 12,668 ultrasound-guided nerve blocks: an analysis from a prospective clinical registry. Reg Anesth Pain Med 2012; 37:478–82
  2. Liu SS, YaDeau JT, Shaw PM, Wilfred S, Shetty T, Gordon M: Incidence of unintentional intraneural injection and postoperative neurological complications with ultrasound-guided interscalene and supraclavicular nerve blocks. Anaesthesia 2011; 66:168–74
  3. Bilbao Ares A, Sabaté A, Porteiro L, Ibáñez B, Koo M, Pi A: [Neurological complications associated with ultrasound-guided interscalene and supraclavicular block in elective surgery of the shoulder and arm. Prospective observational study in a university hospital.]. Rev Esp Anestesiol Reanim 2013doi:10.1016/j.redar.2013.02.016
  4. Widmer B, Lustig S, Scholes CJ, Molloy A, Leo SPM, Coolican MRJ, Parker DA: Incidence and severity of complications due to femoral nerve blocks performed for knee surgery. Knee 2013; 20:181–5
  5. Steinfeldt T, Needle trauma and current monitoring, 2015, internal data on file

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige