BSmart™

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Injektionstryckövervakning för perifera nervblockader

BSmart™ Injektionstrycksmonitor är en lättanvänd inline-enhet för övervakning av injektionstryck som ger objektiv tryckinformation oavsett vem som utför det faktiska blockaden.


BSmart™ injektionstryckmonitor stör inte den taktila återkopplingen från sprutan som traditionellt har använts för att bedöma injektionsmotståndet under nervblockeringsprocedurer.


Tryckinformationen synliggörs enkelt av de färgkodade tryckintervallen på BSmart™-kolven (vit <15 psi; gul 15-20 psi; röd >20 psi).
 BSmart™ kan användas för single-shot och för kontinuerlig perifer nervblockad.

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret