BSmart™

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Injektionstryckövervakning för perifera nervblockader

BSmart™ Injektionstrycksmonitor är en lättanvänd inline-enhet för övervakning av injektionstryck som ger objektiv tryckinformation oavsett vem som utför det faktiska blockaden.


BSmart™ injektionstryckmonitor stör inte den taktila återkopplingen från sprutan som traditionellt har använts för att bedöma injektionsmotståndet under nervblockeringsprocedurer.


Tryckinformationen synliggörs enkelt av de färgkodade tryckintervallen på BSmart™-kolven (vit <15 psi; gul 15-20 psi; röd >20 psi).
 BSmart™ kan användas för single-shot och för kontinuerlig perifer nervblockad.

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär