Biofilm

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hur kan sårläkning underlättas?

Svårläkta sår är generellt svåra att behandla. De är vanligen belagda med sårbeläggningar vilket orsakar förlängd sårläkning och kan medföra komplikationer såsom infektion, speciellt om såret är belagt med biofilm.

Biofilm ”skyddar” bakterier från både endogena samt externa påverkningar såsom t ex systemisk antibiotika och yttre antiseptiska substanser. Detta möjliggör en opåverkad och hastig utbredning av de bakterier som ligger under biofilmen och skapar samtidigt en grogrund för bakterier. Utöver risken att såret blir infektion medföljer en avsevärd fördröjning av sårläkningen. 1

 

Vad är biofilm?

  • Biofilm uppstår när bakterier fäster till en yta i fuktig miljö genom att utsöndra en tjock, slem- och klisteraktig substans.3
  • Substansen skapar ett skyddande lager och bakterier kan inte längre lämna ytan; nya bakterier produceras och kolonin växer.3
  • Biofilmen gör det svårt att få bort bakterierna genom rengöring och den skyddar också bakterierna från yttre påverkan som t ex antibiotika.3,4
  • En biofilm består vanligtvis av en mix av flera bakteriearter och även andra mikroorganismer (t ex svamp) och skräp.3
  • Biofilm förekommer i naturlig miljö, i industrimiljö och är vanligt förekommande i sjukhusmiljö, där de fungerar som en källa för infektioner.5

 

Sårrengöring enligt vårdhandboken

  • Noggrann rengöring, avlägsnande av fuktiga nekroser, död vävnad och främmande kroppar minskar risken för sårinfektion och underlättar sårläkningen.
  • Vissa bakterier bildar biofilm i såret, det vill säga bakteriekolonier kapslar in sig och blir oemottagliga för normal sårrengöring. 2
  • Förebygg infektion vid riklig bakterieväxt genom mekanisk rengöring, eventuellt med surfaktantlösning (sårrengöringsvätska eller gel med polyhexanide och betain).2

Dokument:

Beskrivning Dokument Länk
Prontosan
pdf (3.3 MB)

Referenser

1 Phillips L, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofilms made easy. www.woundsinternational.com 2010;1(3): 1-6.
http://www.vardhandboken.se/texter/sarbehandling/behandling-och-rengoring/
3
 Phillips L, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofilms made easy.www.woundsinternational.com 2010; 1(3): 1-6.
4 Stoodley P, Stoodley P, Sauer K, Davies DG, Costerton JW. Biofilms as complex differentiated communities. Annu Rev Microbiol 2002; 56: 187-209.
5 Hall-Stoodley J, Costerton JW, Stoodley P. Bacterial biofilms: from the natural environment to infectious diseases. Nat Rev Microbiol 2004; 2(2): 95-108.