Undernäring

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

För cancerpatienter

Undernäring är vanligt förekommande bland cancerpatienter: Många cancerformer inducerar kakexi, dvs metabola rubbningar som leder till avmagring. Därutöver begränsas ofta intaget av mat till följd av biverkningar från behandlingen, t.ex. subakut / kronisk strålningsenteropati, kemoterapi inducerat illamående och kräkningar eller sår i munslemhinnan. Undernäring hos cancerpatienter är associerat med ökad morbiditet och mortalitet samt sämre behandlingssvar.

Eftersom effekterna av cancerkakexi har betydande påverkan både på patientens tillfrisknande och på sjukvårdsresurserna är det viktigt att identifiera de patienter som löper risk för att utveckla undernäring. Tidiga motåtgärder i syfte att vända kakexi eller åtminstone stoppa utvecklingen av undernäring bedöms som viktiga insatser där nutritionsstöd och parenteral nutrition kan vara indicerat.

Ordination

Rutinmässig screening av cancerpatienter rekommenderas för att sätta in lämplig nutritionsbehandling i tid. Beroende på patientens fysiska status är enteralt nutritionsstöd, antingen genom oral komplettering eller sondmatning att föredra. 

Patient Access

Så länge som oral näring är tillräcklig, behövs ingen ytterligare infart eller access. Vid enteralt nutritionsstöd i form av sondmatning, finns sonder för inläggning i ventrikeln eller i jejunum/duodenum. Många cancerpatienter som får kemoterapi har ett implanterat intravenöst katetersystem (port eller Hickman-kateter) som även kan användas för parenteral nutrition. 

Beredning

Behovet av beredning på den behandlande läkarens bedömning, liksom tillgängliga resurser och tjänster på det enskilda sjukhuset. Många enterala nutritionsprodukter finns i form av näringsdrycker och sondnäringar. Parenterala nutritionslösningar finns i form av 2- eller 3-kammarpåsar färdiga att blandas, som kompletteras med vitaminer och spårämnen. Vissa patienter kan behöva individuellt anpassad intravenös nutrition, som kan framställas genom ett apotek eller via en industriell så kallad ex tempore-tjänst.

Applikation

Valet av nutritionsbehandling avgör tillförseln: För oral och enteral nutritionsbehandling rekommenderas tillämpning av för ändamålet anpassade engångsartiklar (EN Fit) eftersom de inte är kompatibla med intravenösa infarter och därmed förhindrar oavsiktliga felkopplingar. Infusionspumpar med anpassade kopplingar för enteral respektive parenteral nutrition säkerställer korrekt och säker administration.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige