NuTRIsuite NuTRIslide

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

NuTRIslide

Steg 1: 
Patientuppgifter
Uppge patientens ålder, vikt och längd för att ställa in parametrar på Harris Benedict Calculatorn

NuTRIslide - Text and Image - Step2

Steg 2:
Ställ in energibehov
I steg 2 definierar riktmärkena. Här kan du även justera energibehovet med hjälp reglagen.

Steg 3:
Produktval
Välj de önskvärda produkterna från listan, och även enteral och parenteral. Alla produkterspecifikationer är automatiskt inkluderade i kalkyleringen. Volymreglagen gör det möjligt att flytta volym från enteral till parenteral