Nutritions Appar NuTRIsuite & NuTRIscreen

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

B. Braun applikationer för nutrition

MEV121006

Din tillgånt till enteral och parenteral nutrition i ett enda steg.

B. Braun är unik med sin breda sortiment av produkter för klinisk nutrition.

Inom läkemedelsområdet erbjuder B. Braun ett komplett urval av näringsprodukter för parenteral och enteral ersättning.

B. Braun erbjuder alla nödvändig medicintekniska produkter och set för tillförsel av klinisk nutrition och därmed stödja kunder med en integrerad strategi för hela processen.

NuTRIsuite

NuTRIsuite är en samling av fyra appar med koncept inom klinisk nutrition som vänder sig till vårdgivare. NuTRIsuite är ett redskap och stöd att utnyttja hela skalan av produkter och tekniker.

Download in the Apple App Store

Nutrition Apps - Intro

NuTRIsuite

NuTRIslide - Teaser

NuTRIslide

Den NuTRIslide hjälper till i valet av produkter från B. Braun omfattande Clinical Nutrition sortiment.

NuTRIcon - Teaser

NuTRIcon

Den Nutrición är en applikation som visar systemkonfiguration för enteral nutrition och visar inställning för tillsättningen av vätska.

NuTRIchoice - Teaser

NuTRIchoice

NuTRIchoice är ett interaktivt lärande verktyg som presentera exempel på viktiga Clinical Nutrition algoritm.

NuTRImenu - Teaser

NuTRImenu

Den NuTRImenu är en dessert kokbok med ingredienser från B. Braun enteral nutrition sortiment. 

NuTRIscreen

Förekomsten av undernäring hos inlagda patienter underskattas ofta. Undernäring har en stark inverkan på sjukdomsfrekvensen och vårdtiden, sjukvårdskostnader etc. Upp till 60% av patienterna på sjukhus lider av undernäring som ofta är orsaken till allvarliga komplikationer som en ökad risk för sepsis, infektion, inflammation eller organsvikt. 

En enkel screening av riskgrupper och en systematisk nutritionsbehandling av dessa patienter kan förbättra nutritionsstatus och minska de medförda riskerna av undernäring. Därför bör fastställandet av nutritionsstatus vara en del av varje fysisk undersökning för att identifiera patienter som löper risk för undernäring, för att utvärdera deras risk och att definiera individuell nutritionsbehandling.
Det finns ett antal olika värdefulla screening verktyg, såsom NRS-2002 (Nutrition Risk Screening), det så kallade Must' ('Malnutrition Universal Screening Tool') och SGA (Subjektiv Global Assessment).

B. Braun Melsungen AG har skapat en applikationen "NuTRIscreen App" som tillhandahåller ett screening verktyg. Appen ger möjlighet till en enkel utvärdering av patienten. Appen finns tillgänlig att ladda ner via AppStore.

Ladda ner i Apple App Store

NuTRIscreen Intro

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige