näringstillskott = terapeutiska fördelar

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Näringstillförsel - ett stöd för dialyspatienter

Renal Care

Bland patienter som genomgår kronisk hemodialys, visar ca 20-30% symtom på undernäring. Mellan 5-10% av dessa patienter har redan uttalad undernäring och då särskilt av protein. Detta är ett resultat av ett antal underliggande orsaker, men främst på grund av minskat oralt intag till följd av  kostbegränsningar eller anorexi, eller t.ex. näringsförluster under dialys. Specifika metaboliska förändringar som dialys-inducerad katabolism, perifer insulinresistens, hyperparatyroidism och metabolisk acidos kan också leda till undernäring. Undernäring kan öka sjukdomsfrekvensen och dödligheten och kan minska livskvaliteten avsevärt. Insättning av nutritionsstöd under dialysproceduren kan medföra ytterligare terapeutiska fördelar utan vidare tidsåtgång.

Ordination

Uppsatta riktlinjer rekommenderar att ge parenteral nutrition under dialysen för patienter med undernäring om en oral eller enteral nutrition inte är möjlig samt om ytterligare ett antal kriterier uppfylls. Screening verktyg, som ”Subjective Global Assessment" (SGA), är tillgängliga för att strukturera beslutsfattandet.

Patient Access

Patienter i behov av kronisk hemodialys har vanligvis en arteriovenös shunt för att få lämpligt blodflöde. Alternativt är dialyskatetrar som Shaldon lämpliga. För undernärda hemodialyspatienter som inte kritiskt sjuka, infunderas IDPN (intradialytisk parenteral nutrition) genom venkatetern under dialysen.

Beredning

Behovet av beredning beror på typ av ordinerat nutritionsstöd: parenterala nutritionslösningar i 2- eller 3-kammarpåsar som är färdiga att blandas eller individuellt anpassad intravenös nutrition, s.k. ex-tempore-lösning. Tillsats av vitaminer och spårämnen kan vara indicerat. En grundlig desinfektin av utrustning och adekvat priming av systemet är en självklarhet.  

Applikation

Optimalt ges intradialytisk nutrition (IDPN)  via en volyminfusionspump. Infusomat® Space är en sådan volyminfusionspump, som via en luerlock-koppling ansluts till en venös kopplingsanordning på dialymaskinen.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige