Näringstillförsel kritiskt sjuka patienter

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Skapa förutsättningar för återhämtning

Nutrition för kritiskt sjuka patienter är än idag en utmaning, med en heterogen patientgrupp med olika individuella behov och underliggande sjukdomar. Enteral näringstillförsel har visat sig vara ett optimalt tillvägagångssätt för denna patientgrupp men det finns ofta begränsningar med avseende på säker användning och att nå uppsatt kaloriintag.

Att få i sig tillräckliga mängder energi och näringsämnen har stor inverkan på återhämtningen. Tillförsel av parenteral nutrition (PN) är befogat för att optimalt komplettera patientens behov utöver enteral nutrition (EN) eller som total parenteral nutrition (TPN), när enteral nutrition är kontraindicerad eller omöjlig.

Ordination

Adekvat nutritionsregim och –stöd baseras på patientens tillstånd, sjukdom och behov.  Dessutom finns riktlinjer från olika vetenskapliga sammansättningar, liksom tillgängliga resurser och tjänster på det enskilda sjukhuset att beakta.

Om parenteral nutrition krävs, har det visats att tillsats av omega 3-fettsyror från fiskolja, som eikosapentaensyra (EPA, C20: 5 [omega-3]) och dokosahexaensyra (DHA, C22: 6 [omega-3]), till lipidemulsionen har påvisbara effekter på cellmembran och inflammatoriska processer. Omega 3-fettsyreberikade lipidemulsioner förkortar troligtvis vårdtiden på sjukhuset för kritiskt sjuka patienter.

Patient Access

Trots kritiska sjukdomar som gastroplegi, är användning av mag-tarmsystemet möjligt med hjälp av jejunal matningssond vilken sedan kan bytas ut till en mer proximal access. Centrala venkatetrar med flera lumen är ofta alternativet för kritiskt sjuka patienter och möjliggör tillförsel av intravenösa läkemedel samt övervakning vid kritiska situationer. Även parenteral nutrition kan ges genom den här typen av venkateter, i synnerhet högosmolära lösningar.

Beredning

Behov av beredning beror på den behandlande läkarens bedömning, liksom tillgängliga resurser och tjänster på det enskilda sjukhuset. Många enterala nutritionsprodukter finns i form av bruksfärdiga näringsdrycker och sondnäringar. Parenterala nutritionslösningar i 2- eller 3-kammarpåsar färdiga att blandas bör kompletteras med vitaminer och spårämnen. Vissa patienter kan behöva individuellt anpassad intravenös näring som kan framställas genom ett apotek eller en industriell så kallad ex tempore-tjänst.

Applikation

Valet av nutritionsbehandling avgör tillförseln: För oral och enteral nutritionsbehandling rekommenderas användning av för ändamålet anpassade engångsartiklar (EN Fit) eftersom de inte är kompatibla med intravenösa infarter och därmed förhindrar felkopplingar. Infusionspumpar med anpassade slangar och kopplingar för enteral respektive parenteral nutrition säkerställer korrekt och säker tillförsel.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige