Aesculap Aeos® See more. Stand tall.

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Sanna pionjärer håller huvudet upprätt

Är du redo för en högre nivå gällande ergonomi och komfort?

Många människor lider av nack- och ryggsmärta som en följd av sitt arbete, särskilt de som har fysiskt krävande jobb. [1] Inte överraskande är förekomsten av nack- och ryggsmärta hög bland läkare, som ofta arbetar i oergonomiska ställningar. [2]

Neurokirurgernas arbete är förknippat med flera ergonomiska utmaningar på grund av arbetet med de kirurgiska instrumenten, obekväma böjda kroppsställningar och svårigheter att se det kirurgiska området. [3] En undersökning bland brittiska kirurger visade att 8 av 10 neurokirurger lider av smärta under operation. [4]

Har du någonsin funderat på hur galet det är att neurokirurger, som bland annat behandlar rygg- och nacksmärta hos sina patienter, själva måste drabbas av rygg- och nacksmärta på grund av sin oergonomiska arbetsplats?

En av de främsta orsakerna till den felaktiga ergonomin är det kirurgiska mikroskopet. Det konventionella optiska mikroskopet tvingar användarna till ganska onaturliga och därmed obehagliga positioner, helt enkelt på grund av hur det är utformat.

Att hantera en molande smärta när du försöker upprätthålla koncentration kan vara mycket distraherande och stressande. Det är föga överraskande att konstaterandet gällande arbetsrelaterad smärta, kan påverka arbetsförmågan hos kirurger. [5]

Vi föreställer oss en framtid inom neurokirurgi med färre ergonomiska problem. En framtid där neurokirurgen kan justera utrustningen till en position som är bekväm för honom/henne. Där neurokirurgen kan lämna operationssalen utan rygg- och nacksmärta. Vår nya digitala kirurgiska mikroskop-plattform gör det möjligt för neurokirurgen att stå upprätt och avslappnad, med en bekväm och korrekt kroppshållning, vilket minimerar den fysiska belastningen som uppstår vid operationsbordet.

Vill du lära dig mer om 3D Heads-Up-operation och hur Aesculap Aeos® gör det möjligt för neurokirurger att operera med god ergonomi? Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att ge dig all den information du behöver.

[1] Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018;391(10137):2356-67.
[2] Oude Hengel KM, Visser B, Sluiter JK. The prevalence and incidence of musculoskeletal symptoms among hospital physicians: a systematic review. International archives of occupational and environmental health. 2011;84(2):115-9.
[3] Berguer R. Surgery and ergonomics. Arch. Surg. 1999;134(9):1011-6.
[4] Soueid A, Oudit D, Thiagarajah S, Laitung G. The pain of surgery: pain experienced by surgeons while operating. Int J Surg. 2010;8(2):118-20.
[5] Davis WT, Fletcher SA, Guillamondegui OD. Musculoskeletal occupational injury among surgeons: effects for patients, providers, and institutions. J Surg Res. 2014;189(2):207-12 e6.

Vill du veta mer om Aesculap Aeos®

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.