Actreen® ett bra val för dina patienter, miljön och kostnader

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Tappningskatetrar – en stor källa till avfall[1]

Liksom många andra medicinska produkter kan katetrar endast användas en gång. Varje patient bör använda en intermittent kateter cirka fem gånger om dagen[2,3] lika många katetrar hamnar i soporna varje dag. Detsamma gäller under en patients vistelse på din vårdenhet/avdelning efter operation eller för rehabilitering. Därför påverkar mängden avfall dem personligen såväl som din vårdinrättning.[1] Avfall är en utmaning för oss alla.[4]

Example calculation intermittent catheters
*Första delen av räkneexempel på intermittent kateteranvändning för en ryggmärgsskadad patient. Beräkningsgrund: genomsnittlig användning av 5 katetrar per dag,[2,3] förenklat beräkningsunderlag 4 veckor = en månad.

Varför plast är ett problem

Plast är ett hot mot haven och mot alla levande varelser. [4] Det har aldrig funnits så mycket plastavfall i omlopp som det finns idag. [5] Havet har drabbats särskilt hårt: Minst 8 miljoner ton plast hamnar i vattnet varje år och orsakar ytterligare skador på våra hav. [4,6]

Actreen® tar hänsyn till dina patienter, miljön och dina avfallskostnader

Actreen® har förbättrat sin återvinningsbarhet: Den är tillverkad av TPO (termoplastisk polyolefin), vilket gör den till den lättaste produkten på marknaden.[7] Den består av endast tre delar och produktens förpackning är särskilt enkel att återvinna.** I jämförelse med de stora konkurrenterna består Actreen® av färre delar och primärförpackningen innehåller inte aluminium eller hårdplast, som båda är mer komplicerade att återvinna. Actreen® Hi-Lite Set genererar till exempel 2,4 gånger mindre avfall än de utvalda produkterna från huvudkonkurrenterna. [7]

Att rekommendera Actreen® för dina patienter kan hjälpa på tre olika sätt:

  • Du rekommenderar en bekväm kateter.8
  • Ditt val kan leda till mindre miljöföroreningar.[7]
  • Din avdelning kan generera mindre avfall, vilket kan innebära lägre avfallskostnader.[1]

Dra nytta av Actreen®

Focus on your patient's well-being

Fokusera på dina patienters välmående

Actreen® är bekväm att använda. Dina patienter kan dra nytta av en bekväm och enkel kateterisering.[8] Detta kan göra att dina patienter kan fokusera på sin rehabilitering istället för att lägga för mycket tid på ansträngande kateteriseringsprocesser.

Think of the environment

Tänk på miljön

Actreen® är miljöalternativet. Att förbättra din avfallshantering kan också bli mycket enklare med Actreen®. Jämfört med konkurrerande produkter har Actreen® den bästa miljöprestandan när det gäller förpackningar och dess låga vikt är en annan miljövänlig egenskap.[7]  Att använda en kateter som ger mindre avfall är bättre för miljön och avfallshanteringen kan också bli billigare.[1]

 

Save your facility money

Spara pengar

Actreen® kan vara ett utmärkt sätt att minska dina utgifter. Avfallsstatistsik från hela världen visar att cirka 0,5 kilo avfall per vårdplats och dag produceras på sjukhus, men denna siffra varierar stort beroende på lokala sammanhang och regionala skillnader.[9] I Frankrike genererar en genomsnittlig vårdplats cirka 3 kilo avfall per dag vilket blir cirka 1 000 kilo per år. 25 procent är plastavfall[10]. Den stora mängden avfall kan minskas. Det kan verka som om katetrar bara är en liten del av denna volym, men se själv hur stor skillnaden kan vara.

Beräkna dina besparningar

Actreen® fodral

Med varje förpackning medföljer ett fodral som dina patienter kan använda för att enkelt och säkert bära med sina katetrar med sig – var som helst, när som helst.

Nu har vi gått ett steg längre på vår väg mot att göra Actreen® grönare och har förbättrat återvinningsbarheten av fodralen, som nu är tillverkade av papper. En speciell PVC-beläggning gör fodralen tåliga och vattenavvisande som säkerställer att de kan tas med överallt.[11] För varje version är reduceringen av PVC stor:

 

Tack vare dess låga PVC-innehåll (jämfört med 100-procentiga PVC-påsar) produceras inga gifter vid förbränning.

En win-win situation

Helping people with the right catheter choice

Ditt val gör skillnad

Genom att rekommendera Actreen® gör du något positivt för miljön och även minskar dina avfallskostnader.

Om du tar hänsyn till faktorer som patienternas välbefinnande, ekologiska aspekter och ekonomiska besparingar är Actreen® ett utmärkt val. Nu är det dags att agera för morgondagen!

Välj Actreen® och säker plast – för dina patienter, din klinik och miljön.

Låt oss agera nu för morgondagen – med Actreen®!

**Kassera enligt lokala riktlinjer.
[1] Sun AJ, Comiter CV, Elliott CS. The cost of a catheter: An environmental perspective on single use clean intermittent catheterization. Neurourol Urodyn. 2018 Sep;37(7):2204-2208. doi: 10.1002/nau.23562. Epub 2018 Aug 14. PMID: 30106190
[2] Groen J, Pannek J, Castro Diaz D, Del Popolo G, Gross T, Hamid R, Karsenty G, Kessler TM, Schneider M, 't Hoen L, Blok B. Summary of European Association of Urology (EAU) Guidelines on Neuro-Urology. Eur Urol. 2016 Feb;69(2):324-33. doi: 10.1016/j.eururo.2015.07.071. Epub 2015 Aug 22. PMID: 26304502.
[3] Woodbury MG, Hayes KC, Askes HK. Intermittent catheterization practices following spinal cord injury: a national survey. Can J Urol. 2008 Jun;15(3):4065-71. PMID: 18570710.
[4] Hardesty BD, Wilcox C. Eight million tonnes of plastic are going into the ocean each year. The Conversation. 2015 February 12. https://theconversation.com/eight-million-tonnes-of-plastic-are-going-into-the-ocean-each-year-37521#:~:text=Around%208%20million%20metric%20tonnes,of%20coastline%20(excluding%20Antarctica). Accessed May 23, 2023.
[5] Ritchie H, Roser M. Plastic Pollution. Our World in Data Sept 2018, updated April 2022. https://ourworldindata.org/plastic-pollution. Accessed May 5, 2023.
[6] Wearden G. More plastic than fish in the sea by 2050, says Ellen MacArthur. The Guardian. January 19, 2016. https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur. Accessed May 23, 2023.
[7] Bouton F. Qualitative environmental comparison between: Actreen® Hi Lite & Mini ranges and the main European competitor catheters. EVEA fabrique de solutions durables. July 2020. www.evea-conseil.com.
[8] Rew M, Lake H. A survey of short- and long-term pre-lubricated intermittent catheters. Br J Nurs. 2013 Oct 10-23;22(18):S12, S14-18. doi: 10.12968/bjon.2013.22.Sup18.S12. PMID: 24121768
[9] UN Environment Program: Healthcare waste: what to do with it? 09 April 2020. https://www.unep.org/news-and-stories/story/healthcare-waste-what-do-it. Accessed June 2, 2023
[10] Gibbens S. Can medical care existwithout plastic? National Geogrphic Newsletter 2019 Oct 9th. https://www.nationalgeographic.com/science/article/can-medical-care-exist-without-plastic. Accessed June 7, 2023
[11] Technical file B. Braun pouch: grammar of pvc per pouch. November 30, 2020
[12] Chartier-Kastler E, Chapple C, Schurch B, Saad M. A Real-world Data Analysis of Intermittent Catheterization, Showing the Impact of Prelubricated Versus Hydrophilic Catheter Use on the Occurrence of Symptoms Suggestive of Urinary Tract Infections. Eur Urol Open Sci. 2022 Mar 4;38:79-87. doi: 10.1016/j.euros.2022.02.008. PMID: 35495281; PMCID: PMC9051966.