CSTD Closed System Transfer Device

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Closed System Transfer Device  (CSTD)

Flera  tillsynsmyndigheter runt om i världen publicerar föreskrifter och riktlinjer relaterade till användning av CSTD system. Organisationer som

  • US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
  • United States Pharmacopeia (USP)
  • EU direktiv om stick- och skärskador
  • Landsspecifika direktiv

Flera organisationer definierar ett slutet system (CSTD) tex. NIOSH att ett slutet system inte utbyter ofiltrerad luft eller föroreningar med omgivande miljö.

NIOSH’s definition för ’Slutet system för läkemedelsöverföring: 
”Ett överföringssystem för läkemedel som mekaniskt förhindrar överföring av omgivande föroreningar in i systemet samt förhindrar läckage av hälsovådliga läkemedel eller koncentrerade läkemdelsångor ångor ut ur systemet”.

För att undvika risker att utsättas för hälsovådliga läkemedel genom inandning, hudkontakt, oavsiktlig hand-till-mun intag eller stick- och skärskador rekomenderas slutet system för läkemedelsöverföring (CSTD).