CHEMFORT® CSTD system säker läkemedelshantering 

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

CHEMFORT® CSTD (Closed System Transfer Device)

Slutet överföringssystem för säker läkemedelshantering

CHEMFORT® är nästa generation CSTD system som är vidareutvecklat med hög prestanda, material och användarvänlig design. Flera studier visar att Chemfort® systemet tillsammans med Toxi-Guard® teknologi skyddar all personal som hanterar cytostatika, cytotoxiska och andra hälsovådliga läkemedel. Ett komplett system som uppfyller alla NIOSH ställda krav avseende säkerhet och är godkänt av FDA. Säkert med ett enkelt ”klick”. 

Nyheten Chemfort® Syringe Adaptor Lock är färgskodad (orange) och förhindrar oavsiktligt frånkoppling och därigenom avlägsnar risk för exponering av hälsovådliga läkemedel för vårdpersonal.

 

*Chemfort developed by Simplivia

Vill du få mer information om Chemfort®?

Kontakta oss här