Vad du behöver veta om huden

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hudens funktion

Huden är kroppens största organ och täcker en yta nästan ekvivalent med 2 kvadratmeter och kan väga upp till 10kg. Den fungerar som en skyddande barriär mot yttre miljö samtidigt som den upprätthåller homeostas invändigt. 

Produits par gamme part2

Social funktion: Utseende och identifikation av en person

Skydd: Är en skyddande barriär mot den externa miljön och skyddar mot kemiska eller mekaniska skador eller ultraviolet  strålning och upprätthållande av homeostas invändigt

Känsel: Känsel: känslig för smärta, beröring, tryck och temperatur

Termoreglering: Termoreglering genom dilatation och konstriktion av kärl och svettning

Metabolism: Syntes av vitamin D (calcium och fosfat metabolism) vid exponering av solljus

 

Hudens anatomi 

Huden är uppbyggd av två större lager, epidermis (överhuden) och dermis (läderhuden) som vilar på ett fettlager kallat hypodermis (subkutan vävnad, även kallat underhuden). Både epidermis och dermis är i sin tur sammansatta av underskikt. Området som förankrar epidermis med dermis kallas dermal-epidermal korsning. 

Epidermis

Epidermis är ett skivepitel i flera lager som vanligtvis är mellan 0,03 och 0,05 millimeter tjocka och består primärt av keratinocyter i progressiva stadier av differentiering från djupare till mer ytliga lager. När keratinocyter delar sig, de förflyttar sig från det djupare lager till de mer ytliga lagren. När de når stratum corneum (det yttersta lagret) så stöts de bort från huden i epidermis förnyelseprocess, t ex efter bad eller kli. Denna process kallas ”desquamation”. En fullständig omsättning av epidermis (förnyelse av hud) tar ca 2 månader.

Dermis

I jämförelse med epidermis så är dermis ett komplext nätverk innehållande cellulära och acellulära komponenter. Det innehåller blodkärl, nerver, hårrötter och svettkörtlar. Strukturellt består dermis av två underlager, det ytliga papillära dermis och det djupare retikulära dermis. De vaskulära slingorna i papillära dermis förser epidermis med nutrienter och syre. Kollagen – som mestadels finns i retikulära dermis – är den stora proteinstrukturen i dermis som förser huden med dess hållbarhet. Elastin, en annan viktig proteinstruktur i dermis, ger huden sin elasticitet.  

Fibroblaster är principiella celler i dermis och är ansvariga för syntes och degradering av de dermala proteinerna (kollagen och elastin). Andra celler som man kan finna i dermis är makrofager och lymfocyter. Dessa celler är del av hudens immunsystem. 

Hypodermis (subkutan vävnad)

Hypodermis formar basen för epidermis och dermis och består primärt av gles bindväv och fettväv. Det innehåller större blodkärl och nerver än de som finns i dermis. Hypodermis fungerar i huvudsak isolerande och som energilagring. 

 

Har du frågor eller vill beställa?

B. Braun Medical AB
Box 110
182 12 Danderyd
Sverige