Infektionsprevention för patienter skydda dig mot infektioner

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Stoppa spridningen av farliga bakterier: Handhygien och desinfektion

Att hålla en god handhygien är ett av de viktigaste sätten att förebygga spridning av farliga bakterier som kan leda till infektioner, vanliga förkyldningar, influensa, och svåra infektioner orsakat av multiresistenta bakterier. Du kan vara med och göra skillnad.

Varför? Du kan agera genom att regelbundet praktisera handhygien och be personer i din omgivning att göra desamma.

När?  Du och dina anhöriga bör tvätta era händer ofta, och speciellt när:

  • Före och efter besök av en anhörig på sjukhusinstutition
  • Efter toalettbesök
  • Före matlagning
  • Efter du snytit dig, hostat eller nyst.

Din sjukvårdspersonal bör ha till vana att tillämpa god handhygien när hen går in i ditt rum. Idealt är att de följer WHO's "My five moments for hand hygiene".

Hur?  Det tar bara 15 sekunder genom att antingen använda tvål och vatten eller handsprit för att döda bakterier som åstakommer infektioner.

Vem? Du, anhöriga, sjukvårdspersonal bör tillämpa god handhygien.

Har du frågor eller vill beställa?

B. Braun Medical AB
Box 110
182 12 Danderyd
Sverige