B. Braun presenterar ny sajt med fokus på arbetet mot VRI

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

B. Braun presenterar ny sajt med fokus på arbetet mot VRI

Det finns ingen tvekan om att VRI är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården idag. VRI orsakar stort lidande och medför till avsevärda höga kostnader. Läs mer om hur B. Braun är din partner i kampen mot Vårdrelaterade infektioner. Här hittar du utbildningamaterial, möjlighet till att boka kostnadsfri workshop och mycket mer.

VRI som orsakas av medicintekniska produkter

Tre av de vanligaste förekommande områdena där VRI uppstår är i urinvägar­na, luftvägarna och postoperativa sårinfektioner.5 Urinvägsinfektioner är den vanligaste typen och utgör en tredjedel av alla VRI, medan kateterrelaterade infektioner i blodomloppet utgör omkring 11% av alla VRI.3

Venkateterutlöst sepsis är den infektion som är mest kostsam att behandla och står för 19% av de totala kostnaderna, medan urinvägsinfektioner står för under 1% av de totala kostnaderna.4 Studier visar att minst en tredjedel av VRI skulle kunna förhindras. Genom förebyggande åtgärder kan patienters lidande minska, liv räddas och en signifikant årlig besparing för den svenska sjukvården göras.1,2,5

Sammanfattningsvis går VRI, orsakade av medicintekniska produkter, att förebygga och således öka patientsäkerheten och korta vårdtiden på sjukhuset samtidigt som vi kan minska kostnaderna för sjukvården och samhället.

Läs mer genom att klicka här eller på bilden nedan.

1.      Vårdrelaterade infektioner, Framgångsfaktorer som förebygger – SKL

2.      Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 – Socialstyrelsen

3.      Klevens RM et al. Estimating healthcare associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6

4.      Healt Care-Associated Infections – A Meta-analysis of Costs and Financial Impact on the US Health Care System, Zimlichman E, MD, JAMA Intern Med Published inline September 2, 2013. Siffror avser amerikanska förhållanden och kan därför inte direct överföras till svenska.

5.      Vårdrelaterade infektioner (VRI) – Kunskap, konsekvenser, kostander Maj 2017

6.      Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Punktprevalensmätning 2017