WHO Int Handhygiendagen

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

WHO Int Handhygiendagen

WHO uppmanar dig att fokusera på kampen mot antibiotikaresistens i samband med handhygien och infektionsförebyggande och kontroll (IPC) program. Handhygien är kärnan i effektiv IPC mot antibiotikaresistens och kampanjer varje år omkring den 5 maj är en viktig del för att förbättra beteende mot IPC bästa praxis.

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Förutom stort lidande uppskattas de vårdrelaterade infektionerna (VRI) årligen orsaka cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor1.

För att färre patienter ska drabbas av en vårdrelaterade infektioner är arbetet med en förbättrad vårdhygien en viktig och avgörande faktor. Därför har vi har samlat läsmaterial, interaktiva spel och affischer för att påminna och uppmana att visa sitt deltagande och att engagemang sprider kunskap vidare – från person till person – från sjukhus till sjukhus.

Varför ska man tvätta händerna?

Händerna är den främsta smittovägen under ett sjukvårdsbesök. Därför är handhygien den viktigaste åtgärden för att undvika överföring av skadliga bakterier och förhindra vårdrelaterade infektioner.

All hälso-och sjukvårdspersonal, vårdgivare eller personer som är involverad i direkt eller indirekt patientvård måste vara medvetna om vidden om god handhygien och rutiner för rengöring och tidpunkter.

För rutinmässig antiseptisk handrengöring:

  • Om händerna inte är synligt smutsiga tvätta händerna görs genom att gnugga dem med en alkoholbaserad produkt, det är snabbare, effektivare och tolereras bättre av händerna än att tvätta med tvål och vatten.
  • När händerna är synligt smutsiga eller nedsmutsade med blod eller andra kroppsvätskor eller efter toalettbesök tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Även handtvätt med tvål och vatten är att föredra om händerna har utsatts för potentiella sporbildande patogener, starkt misstänkt eller påvisat, inklusive utbrott av Clostridium difficile.

Är du förberedd inför internationella handhygiendagen den 5 maj?

Beskrivning Dokument Länk
Handhygiendagen 5 Maj Läs mer
pdf (67.2 KB)

I samarbete med WHO

B. Braun är en del av den privata organisationen för patientsäkerhet (POPS) av Världshälsoorganisationen (WHO). Målet är att uppnå en minskning av vårdrelaterade infektioner genom förbättringar av handhygien, baserat på det övergripande syftet med WHO Clean Care är Safe Care Programme  är B. Braun engagerade för att höja medvetenheten i världen om vikten av en god handhygien

Läs mer på http://www.who.int/gpsc/pops/en/