Mindre belastning mer människofokus

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Mindre belastning, mer människofokus

Se hur ett Schweiziskt dialyscentrum vinner tid genom datahantering, och därmed ger ökad tillfredsställelse för patienter, personal, och ledningen.

Tid är kritiskt under dialys, och är avgörande för lyckad behandling, patientens välbefinnande såväl som sjukvårdsprocesser, och effektiv ekonomi. Tyvärr kan tid även innebära en intressekonflikt. Patienter längtar efter individuell och personlig behandling som innefattar tid att prata och diskutera med läkare och sjukvårdspersonal. Alla som arbetar inom sjukvården förstår att återhämtningens resultat beror på så mycket mer än medicinska processer. Men tid är knapp, och tid är pengar. Dialyscentrum, likaväl som alla andra vårdcentrum, måste balansera sina kostnader. De måste hantera tid på ett effektivt, men samtidigt mänskligt, sätt. Cecile Tartron och hennes medarbetare på MV SANTE Dialyse i Geneve, Schweiz, är ett modellexempel hur vårdcenter kan balansera tid på ett effektivt sätt för att tillfredsställa patienter, personal och ledning. Se hur Tartron och hennes team använder sig av smarta teknologier som Nexadia, för att sedan fokusera på vad som är allra viktigast: Sjukvård med människofokus.