NEXADIA monitor

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Interaktiv övervakning för dialysbehandling

NEXADIA monitor är en välstrukturerad och användarvänlig programvara som erbjuder en tydlig översikt av flera olika processer i samband med dialysbehandling.

Uppgifter som samlas in i anslutna dialysmaskiner, analysatorer (för till exempel blodgasanalys) och patientvågar överförs automatiskt till NEXADIA monitor och sparas. Det ger en tydlig visualisering och bekväm redigering av uppgifterna. Den dubbelriktade dataöverföringen mellan NEXADIA monitor och de anslutna dialysmaskinerna ger kontinuerlig tillgång till konsekventa och minutaktuella rapporter, till och med under behandling.


Dina fördelar:

 • Ökad kostnadseffektivitet
 • Automatisering av komplexa arbetsuppgifter
 • Tidsbesparing på upp till 21 minuter per behandling*
 • Mindre administrativt arbete och mer tid för patienterna
 • Enkel och praktisk användning


Användningsområden:

 • Insamling av uppgifter från patientvågar, dialysmaskiner och analysatorer
 • UF-kalkylering
 • Nedladdning av förskrivningsuppgifter och UF-värden till maskinen Dialog+
 • Nedladdning av checklistor, administreringsinstruktioner och meddelanden till maskinen Dialog+
 • Kontinuerlig uppladdning av behandlingsuppgifter och kommentarer från maskinerna till datorn
 • Löpande övervakning av patientdata under behandling
 • Automatiserad dokumentation av behandlingsuppgifter
 • Inmatningsterminal för manuell dokumentering
 • Uppladdning av fullständig behandlingsdokumentation till PDMS-systemet (NEXADIA expert)

* Osterkorn D.: ”Networking for success in dialysis centers: A prospective comparative analysis”. Gesundheitsoekonomie und Qualitaetsmanagement 2006; 11: 112-116

Tillämpningsområde

Insamling av uppgifter från patientvågar, dialysmaskiner och analysatorer

UF-kalkylering

Nedladdning av förskrivningsuppgifter och UF-värden till maskinen Dialog+

Nedladdning av checklistor, administreringsinstruktioner och meddelanden till maskinen Dialog+

Kontinuerlig uppladdning av behandlingsuppgifter och kommentarer från maskinerna till datorn

Löpande övervakning av patientdata under behandling

Automatiserad dokumentation av behandlingsuppgifter

Inmatningsterminal för manuell dokumentering

Uppladdning av fullständig behandlingsdokumentation till PDMS-systemet (Nexadia Expert)

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär