Vanliga komplikationer och hantering

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Peristomala hudproblem

Komplikationer av den peristomala huden är vanligt och kräver specifik hantering. Komplikationer relaterat till stomi kan vara kirugiska eller dermatologiska. Dermatologiska komplikationer är vanligt som orsakar en rad symptom och uppstår i 45% av fallen samt har visat sig ha en stor påverkan på patientens livskvalité.

Därför kräver den omgivande huden nogrann vård. Förebyggande åtgärder är det bästa för att förhindra peristomala hudproblem från att uppkomma. En förebyggande strategi och utbilda patienten är avgörande samt att identifiera riskfaktorer. 

Holistik bedömning

 • Se hela patienten, inkluderat full sjukdoms anamnes, diagnosen kring stomin, rörlighets status, andra sjukdomar, tidigare hudproblem och alla övriga interventioner/behandlingar som patienten redan får.
 • Utför en visuell granskning av huden och fysisk undersökning av stomin och den peristomala huden. Inkludera hur den ser ut generellt, hud integritet, utseende och hårväxt; jämför den peristomala huden med intilliggande hud på magen, se om det finns några skillnader.
 • Se över patientens nuvarande stomibandage och vilken effekt den har på huden. Överväg att byta bandage om det är nödvändigt, och använd nödvändiga tillbehör för att skydda huden.
 • Utbilda patienten i hygien, hur man sätter på ett stomibandage och hur man tar bort det.  Dela ut information och råd om egenvård och pågående åtgärder.

Hudvårdande tips

 • Tvätta huden med en ph-balanserad produkt (eller i vissa fall endast vatten). Använd inte uppmjukande eller oljebaserade produkter, det finns risk att de torkar ut huden. Undvik kemikalier då dom kan orsaka hudirritation.
 • Upprätthåll en torr hud för att minska risk för svampinfektion, en torr hud är även viktig för hudplattans vidhäftningsförmåga. Efter bad/dusch med stomipåsen på, torka huden och stomibandaget försiktigt.
 • Skydda huden genom att använda icke traumatiska vidhäftningar och rengör huden försiktigt.
 • Överväg att använda en hudbarriär för att förebygga trauma hos patienter med särskilt känslig hud.

Peristomal bedömningsverktyg

Det finns massor av mättillbehör att tillgå för peristomal hud. Dessa mått kan underlätta dokumentationen av peristomala hudtillstånd och utfallet av mätningarna. Två av dessa mäthjälpmedel finns beskrivna nedan.

SACS Instrument (Studio Alterazioni Cutanee Stomali or Study on Peristomal Skin Lesions) 7

Poängsystem baserat på två element:

 • Hudkostym: Storlek och djup på hudskadan (L). Typ av hudkostym delas in i subgrupper:

Hyperemiska (upphöjningar),  eroderande (inflammationstecken); blödande (med eller utan död vävnad); spridning.

-Topografi: lokalisation kring såret på stomin (T)

DET score system (Missfärgning, friktion av huden, överväxt av vävnad)8

 • D- Discoloration
 • E –Erosion
 • T- Tissue overgrowth 

Kontakt

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige