Peristomala hudproblem och hantering

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Hantera peristomala hudkomplikationer

Till skillnad från sår, där det ultimata behandlingsmålet är läkning, är stomier utformade för att förbli öppna. Komplikationer av peristomala hudproblem är vanliga och kräver specifik behandling (1). Komplikationer relaterade till stomin kan vara kirurgiska eller dermatologiska.

Dermatologiska komplikationer är vanligt som orsakar en rad symptom och uppstår i 45% av fallen samt har visat sig ha en stor påverkan på patientens livskvalitet. Peristomala hudproblem står för mer än var tredje besök hos stomisköterskor (2).

Å andra sidan kan ett antal komplikationer uppstå under de första dagarna efter en operation. De tre vanligaste problemen som identifierades i en granskning av nästan 4000 nyskapade stomier var retraktion (40 %), separation (24 %) och nekros (9 %). (7)

Därför kräver den omgivande huden nogrann vård för att undvika dermatologiska komplikationer. Frisk hud runt stomin är avgörande för att säkerställa god vidhäftning, utan ökar risken för läckage och ytterligare hudskador och skapar en ond cirkel av hudskador och påsläckage (3).

Förebyggande åtgärder är det bästa för att förhindra peristomala hudproblem från att uppkomma (3). En förebyggande strategi och utbilda patienten är viktigt samt att identifiera riskfaktorer. En holistisk bedömning är avgörande – det är viktigt att utföra en visuell granskning och se hela patienten och patienthistorik (3,4)

  • Se hela patienten, inkluderat full sjukdoms anamnes, diagnosen kring stomin, rörlighets status, andra sjukdomar, tidigare hudproblem och alla övriga interventioner/behandlingar som patienten redan får.
  • Utför en visuell granskning av huden och fysisk undersökning av stomin och den peristomala huden. Inkludera hur den ser ut generellt, hud integritet, utseende och hårväxt; jämför den peristomala huden med intilliggande hud på magen, se om det finns några skillnader.
  • Se över patientens nuvarande stomibandage och vilken effekt den har på huden. Överväg att byta bandage om det är nödvändigt, och använd nödvändiga tillbehör för att skydda huden.
  • Utbilda patienten i hygien, hur man sätter på ett stomibandage och hur man tar bort det.  Dela ut information och råd om egenvård och pågående åtgärder.

Vilka är de vanligaste peristomala hudkomplikationerna

Exampel på vanliga peristomala hudkomplikationer

Dermatit

Typ av besvär: Dermatit orsakas av en reaktion mot någon av komponenterna i stomibandaget (en hypersensibiliserad hud), eller genom kontakt med utsläppen från stomin (fukt-associerad hudskada) (4,5).

Symtom: Rodnad/utslag, svullnad, ömhet, värmeökning, utbuktning, smärta/klåda (4,5).

Åtgärd: Undvik substanser som kan framkalla en allergisk reaktion (3), överväg att använda borttagningsmedel. Använd inte produkter eller kemikalier om det inte finns en särskilt individuell orsak till detta (3). Kontrollera att bandaget sitter korrekt och passar som det ska. Överväg att använda hudskyddande produkter som exempelvis Askina® Barrier Film.

Tryckskada

Typ av besvär: Tryckskada, orsakat av för hårt sittande eller överdrivet åtdraget bälte eller att något av dom övriga bandagen är för tight/stelt (3,5).

Symtom: Ett rött tryckmärke som inte försvinner inom 1-2 minuter efter att du avlägsnat stomibandaget (5).

Åtgärd: Lösgör huden ordentligt från tryck eller hudskada (3). Sluta använda bälte om möjligt, eller spänn ut det om du behöver använda det (3). Om ett tryckmärke uppstår överväg att använda ett tunt hydrokollid förband (3).

Follikulit

Typ av besvär: Vanligtvis orsakat av stafylokock infektion eller som ett resultat av komplikationer efter att avlägsnat hår kring stomin (4,5).

Symtom: Skadan startar från hårsäcken, ibland med pus/var eller rodnad, har en benägenhet att vara ytlig (4,5).

Åtgärd: En försiktig rakning rekommenderas, bör inte göras oftare än en gång per vecka (3). Överväg antibakteriella tvålar/produkter (3). Överväg att använda barriär produkter (exempelvis Askina® Barriär film).

Hypertrofi/papillära förändringar

Typ av besvär: Hypertrofi /papillära förändringar orsakas av kronisk exponering av urin på huden (5).

Symtom: När huden exponeras av alkalisk urin bildas ofta kristall inkrustationer på hudens yta, detta kan leda till hypotrofiska vårtliknande utslag som en senare del av den inflammatoriska responsen (5).

Åtgärd: Överväg val av tätsittande och liknande produkter. Du kan göra urinen mer sur genom att dricka tranbärsjuice  eller vitamin C (3,5). Överväg att använda en barriärprodukt (exempelvis Askina® Barriär Film) (3).

 

Svampinfektion

Typ av besvär: Jästsvampinfektion, kan orsakas av läckage, att du svettas mycket, antibiotika kur, eller skadad hud (4,5).

Symtom:  Kliande, brännande, högröda, eksemliknande förändringar med ökad aktivitet i kanten. ev fin fjällning,  huden kan ibland se ut som keso. Blåsbildningar som kan liknas vid finnar kan ibland ses utanför själva förändringen (4,5).   

Åtgärd: Behandla med svampmedel i form av torr puder vid varje byte av stomipåse tills problemet är avhjälpt (3). Utbilda patienten i rätt teknik för att torka huden torr och hur man undviker en fuktig hudmiljö. Överväg en hud tätningsmedel och en skyddande hud barriär produkt (exempelvis Askina® Barriär Film) (3).

Hudvårdande tips

  • Tvätta huden med en ph-balanserad produkt (eller i vissa fall endast vatten). Använd inte uppmjukande eller oljebaserade produkter, det finns risk att de torkar ut huden. Undvik kemikalier då dom kan orsaka hudirritation.
  • Upprätthåll en torr hud för att minska risk för svampinfektion, en torr hud är även viktig för hudplattans vidhäftningsförmåga. Efter bad/dusch med stomipåsen på, torka huden och stomibandaget försiktigt.
  • Skydda huden genom att använda icke traumatiska vidhäftningar och rengör huden försiktigt.
  • Överväg att använda en hudbarriär för att förebygga trauma hos patienter med särskilt känslig hud.

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
Quick Guide: Peristomal Skin management
pdf (5.5 MB)

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige

Referenser:

1) Herlufsen P et al (2006) Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. British Journal of Nursing 15(16):854-62

2) Jemek GBE, Nybaek H (2008) Peristomal skin problems account for more than one in three visits to ostomy nurses. British Journal of Dermatology 159:1207-14

3) Rolstad BS, Erwin-Toth P (2004) Peristomal skin complications: prevention and management. Ostomy Wound Management 50(9):68-77

4) Nybaek H, Jemec GBE (2010) Skin problems in stoma patients. JEADV 24:249-57

5) Woo KY, Sibbald RG, Ayello EA et al (2009) Peristomal skin complications and management. Adv Skin Wound Care 22:522-32

6) Gray M, Colwell JC, Doughty D et al (2013) Peristomal moisture-associated skin damage in adults with fecal ostomies. J Wound Ostomy Continence Nurs 40(4):389-99

7) Burch.J (2008) Stoma Care. 1st Edition. Wiley-Blackwell. p 233