Postspinal huvudvärk vid punktering av dura mater

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Förebygg PDPH med Pencil-point slipning

Postspinal huvudvärk (PDPH) är en komplikation till följd av punktering av dura mater som utförs för diagnostiska eller terapeutiska ändamål, eller oavsiktligt som en komplikation av epidural anestesi. Det är ett resultat från läckage av cerebrospinal vätska genom punktionshålet i dura mater som leder till minskade vätskenivåer i hjärnan och ryggmärgen. Uppkomsten sker oftast inom två dagar med allvarlig huvudvärk som vanligtvis förvärras vid rörelse, att sitta eller stå upp. Huvudvärken lättar till viss del genom att ligga ner.

Differential Diagnos

För diagnos bör först följande uteslutas; Meningit, sinustrombos (CVST), spinalt hematom eller spinal abscess, kortikal / cerebral ventrombos, intrakraniellt subduralt hematom, benign intrakraniell hypertension, migrän, och huvudvärk pga minskat koffein intag.

Incident

Förekomsten varierar från 5% till 30% och det finns faktorer som tycks öka patientens risk att utveckla PDPH: Kvinnligt kön, graviditet, yngre ålder (20-40 år), och om patienten tidigare ofta haft förekommande huvudvärk före lumbalpunktion vilket ökar sannolikheten för att utveckla PDPH.

Behandling

Vätskeintag är fortfarande en populär behandling för PDPH och ämnen som koffein, cosyntropin och sumatriptan har testats. Dock är denna typ av behandling relativt ineffektiv.

En ihållande och svår PDPH kan kräva en epidural blodpatch. En liten mängd av personens blod sprutas in i epiduralrummet nära platsen för den ursprungliga punkteringen; den resulterande blodproppen lappar sedan läckaget av cerebrospinalvätska. Ingreppet medför de typiska riskerna för epiduralpunktion. Dock är det effektivt, och ytterligare ingripande är sällan nödvändigt.

Prevention

Incidensen av PDPH är direkt relaterad till nålens diameter som penetrerar dura mater samt nålspetsens geometriska utformning. Atraumatiska slipningar på nålen som t.ex. Pencil point-slipning har fastslagits vara överlägset skärande slipningar som t.ex. Quincke.

Ekonimiska konsekvenser

PDPH leder till en betydande förlängning av sjukhusvistelsens och patientens vårdinsatser, och leder till merarbete och merkostnader för sjukhuset. Förutom den negativa inverkan på patientens välbefinnande, samt psykosociala aspekter (t ex med postpartum, kvinnors önskan att ta hand om sina nyfödda och lider av PDPH).

Referenser

  1. Ahmed Ghaleb, Arjang Khorasani, and Devanand Mangar. Post-dural puncture headache. Int J Gen Med. 2012; 5: 45–51.
  2. D. K. Turnbull and D. B. Shepherd. Post-dural puncture headache: pathogenesis, prevention and treatment. British Journal of Anaesthesia 91 (5): 718-729 (2003)
  3. Safa-Tisseront V, Thormann F, Malassiné P et al. (August 2001). "Effectiveness of epidural blood patch in the management of post-dural puncture headache". Anesthesiology 95 (2): 334–9
  4. Lambert DH, Hurley RJ, Hertwig L, Datta S. Role of needle gauge and tip configuration in the production of lumbar puncture headache. Reg Anesth. 1997;22(1):66–72.
  5. Horlocker TT. Complications of spinal and epidural anesthesia. Anesthesiol Clin North America, 2000;18(2):461–485.
  6. Vandam LD, Dripps RD. Long-term follow-up of patients who received 10,098 spinal anesthetics; syndrome of decreased intracranial pressure (headache and ocular and auditory difficulties). J Am Med Assoc. 1956;161(7):586–591.
  7. Sharma SK, Gambling DR, Joshi GP, Sidawi JE, Herrera ER. Comparison of 26-gauge Atraucan and 25-gauge Whitacre needles: insertion characteristics and complications. Can J Anaesth 1995; 42: 706±10
  8. Angle P, Tang SL, Thompson D, Szalai JP. Expectant management of postdural puncture headache increases hospital length of stay and emergency room visits. Can J Anaesth. 2005 Apr;52(4):397-402.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige