Granulerande till epiteliserande sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Granulerande till epiteliserande sår

Nivå av exsudat: låg

Såret är ljusrosa med en nybildad, bräcklig, epiteliserad vävnad

Terapeutiska mål

Återstående exsudat absorption

Förstärka epiteliseringen

Åtgärder

Sårrengöring

Skydda nybildad vävnad och omgivande hud

Sårrengöring

Prontosan® Wound Irrigation Solution

Prontosan® Wound Gel

Prontosan® Wound Gel X

Primärt sårförband

Djupt:
Askina® Foam Cavity

Ytligt:
Askina® SilNet
Askina® DresSil

Sekundärt sårförband Bandage, tejp
OmläggningsfrekvensVar 3-5:e dag

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige