Granulerade sår behandling

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Granulerade sår

Nivå av exsudat: Medium

Såret är rött med övervägande nybildade granulationsvävnad.

Terapeutiska mål Exsudathantering
Främja granulering
 
Åtgärder Sårrengöring och bibehålla en fuktig miljö
Skydda nybildad vävnad och omgivande hud
 
Sårrengöring

Prontosan® Wound Irrigation Solution

 
Primärt sårförband

Djupt:
Askina® Foam Cavity

Ytligt:
Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Transorbent

 
Sekundärt sårförband  Bandage, tejp  
Omläggningsfrekvens 1-3:e dag   

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige