Behandling av Fuktigt fibrinbelagt sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Fuktigt fibrinbelagt sår

Nivå av exsudat: medium till hög

Fibrinös vävnad är resultatet av en ansamling av döda celler och dessa vävnader måste tas bort.
Dessa sår kan producera olika mängder exsudat som måste hanteras.

 

Terapeutiska mål Avlägsnande av fibrinös vävnad
Hantera exsudat
Åtgärder Mekanisk eller kirurgisk debridering vid behov.
Sårrengöring, att främja en fuktig miljö för främja autolytisk debridering
Sårrengöring

Prontosan® Wound Irrigation Solution

Prontosan® Wound Gel

Prontosan® Wound Gel X

Primärt sårförband

Djupt:
Askina® Sorb Rope
Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Ytligt:
Askina® Sorb
Askina® Absorb+
Askina® Foam
Askina® Heel

Sekundärt sårförband 

Askina® Pad

Bandage, tejp

Omläggningsfrekvens Dagligen

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige