Fibrinbelagt till granulerade sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Fibrinbelagt till granulerande sår

Nivå av exsudat: medium till hög

Såret är gult och rött beroende på fibrin och nybildade röda granuleringsvävnader.

Terapeutiska mål Avlägsnande av fibrinös vävnad
exsudathantering
 
Åtgärder Sårrengöring, att främja en fuktig miljö för att främja autolytisk debridering  
Sårrengöring

Prontosan® Wound Irrigation Solution

Prontosan® Wound Gel

Prontosan® Wound Gel X

 
Primärt sårförband

Djupt:
Askina® Sorb Rope
Askina® Foam Cavity

Ytligt:
Askina® Sorb
Askina® Foam
Askina® Heel

 
Sekundärt sårförband 

Askina® Pad

Bandage, tejp

 
Omläggningsfrekvens Dagligen  

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige