Fibrinbelagt till granulerade sår

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Fibrinbelagt till granulerande sår

Nivå av exsudat: medium till hög

Såret är gult och rött beroende på fibrin och nybildade röda granuleringsvävnader.

Terapeutiska mål Avlägsnande av fibrinös vävnad
exsudathantering
Åtgärder Sårrengöring, att främja en fuktig miljö för att främja autolytisk debridering
Sårrengöring

Prontosan® Wound Irrigation Solution

Prontosan® Wound Gel

Prontosan® Wound Gel X

Primärt sårförband

Djupt:
Askina® Sorb Rope
Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Ytligt:
Askina® Sorb
Askina® Absorb+
Askina® Foam
Askina® Heel

Sekundärt sårförband 

Askina® Pad

Bandage, tejp

Omläggningsfrekvens Dagligen

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige