undernäring underskattas ofta

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Undernäring

malnutrition-teaser

Förekomsten av undernäring hos inlagda patienter underskattas ofta. Undernäring har en stark inverkan på sjukdomsfrekvensen och vårdtiden, sjukvårdskostnader etc. Upp till 60% av patienterna på sjukhus lider av undernäring som ofta är orsaken till allvarliga komplikationer som en ökad risk för sepsis, infektion, inflammation eller organsvikt. Konsekvenserna av dessa komplikationer är t.ex. reducerad sårläkning vilket leder till en signifikant ökad morbiditet och mortalitet. För att motarbeta dessa risker är en anpassad nutritionsterapi en oumbärlig metod för behandling särskilt för kritiskt sjuka patienter.

Rätt nutritionsbehandling (enteral och / eller parenteral nutrition) kommer inte bara att minimera risken för morbiditet och mortalitet genom att stärka patienternas immunförsvar och organfunktioner, utan kan också leda till en snabbare återhämtning. Detta kommer att minska varaktigheten av sjukhusvistelsen och i slutändan kostnader för behandling.

 

Screening av undernäring

En enkel screening av riskgrupper och en systematisk nutritionsbehandling av dessa patienter kan förbättra nutritionsstatus och minska de medförda riskerna av undernäring. Därför bör fastställandet av nutritionsstatus vara en del av varje fysisk undersökning för att identifiera patienter som löper risk för undernäring, för att utvärdera deras risk och att definiera individuell nutritionsbehandling.
Det finns ett antal olika värdefulla screening verktyg, såsom NRS-2002 (Nutrition Risk Screening), det så kallade Must' ('Malnutrition Universal Screening Tool') och SGA (Subjektiv Global Assessment).

Konsekvenser från undernäring:

  • Förlängd vårdtid
  • Ökad morbiditet och mortalitet
  • Ökning av infektiösa komplikationer
  • Sämre sårläkning
  • Ökade sjukvårdskostnader

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige