Klinisk nutrition

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Klinisk Nutrition = Enteral Nutrition + Parenteral Nutrition

Överbryggar gapet mellan avslutandet av en typ av näringstillförsel och till inledningen av en annan, t.ex. från total parenteral nutrition till totalt enteral nutrition. Denna övergång bör anpassas i enlighet med hur långt den gastrointestinala motiliteten har återhämtat sig eller förmågan till oralt intag hos patienten. Övergångsfasen kan ske i många former där nästan varje kombination av näringstillförsel (oral, enteral, parenteral) är möjlig. Övergångsfasen, beroende på den bakomliggande sjukdomen hos patienten, kan ta dagar, månader eller år.

Det är grundläggande att näringsbehandlingen bygger på varje patients individuella näringsbehov och preferenser. Varje patient som är undernärd eller i riskzonen för undernäring bör ha en vårdplan.

Konceptet för näringsstöd som erbjuds av B. Braun – att enteral och parenteral nutrition går hand i hand – skapar en solid plattform för olika typer av behandlingar, vilket gör att hälso- och sjukvårdsspecialister kan välja från ett brett produktsortiment.

 

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige