Caiman® Seal and Cut

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Lektrafuse Teknik

En försegling att lita på

Caimaninstrumentet är den senaste evolutionen av avancerade bipolära instrument som optimerar artikulation, kompression och energi för att skapa en kvalitetsförsegling varje gång.

Jämn kompression

Jämn kompression är vital för förseglingens hållfasthet och förebyggandet av läckage. Caiman® har en patentskyddad gångjärns konstruktion i skänkeln som gör att den stänger distalt först och på så sätt fångar vävnaden i skänkeln och tillsammans med den jämna kompressionen, så förebygger det att vävnaden glider ur skänkeln. 

Anpassad vävnadsövervakning

Lektrafuse generatorn  använder en sofistikerad algoritm som anpassar styrkan i energin som levereras. Beroende på de faktiska vävnadsförhållandena så levereras en anpassad förseglingscykel till varje individuell bit vävnad. Den anpassade energileveransen  gör att Caiman® har en lateral värmespridning på i medel < 1mm och förseglar effektivt med nästan ingen adhesion i vävnaden eller förkolning. Temperaturen på utsidan av skänkeln är låg och i princip utesluter möjligheten att skada omgivande frisk vävnad.

Poster

Snabbguide Lektrafuse RF Generator

Referensguide Lektrafuse System.
   

Sofistikerad algorithm som anpassar energin

En aktivering - En försegling att lita på.

Multipla feedbackparametrar

Anpassad förseglingar.

Kontrollerad energiöverföring

Minimal extern temperatur i käften för att minska oönskad värmepåverkan.

Enkel att använda

Enkel att lära sig och enkel att handha.