Passion för Kärl- och thoraxkirurgi

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

En hjärtefråga: minimalinvasiva ingrepp inom kärl- och thoraxkirurgi

De möjligheter som kärl- och thoraxkirurgi har öppnat upp för, har även medfört en ökad oro hos många patienter inför sternotomin, med det långa snittet i bröstet och den postoperativa smärtan efteråt. Dock är det inte alltid nödvändigt med en fullständig öppning av bröstet. Idag är det möjligt att genomföra minimalinvasiva ingrepp i hjärtklaffkirurgi, koronar bypass-kirurgi och videoassisterad thoraxkirurgi. 

Vi stödjer minimalinvasiva ingrepp genom medicinteknologiska lösningar för fri tillgång till operationsområdet såväl som högkvalitativa och högprecisions mikroinstrument, och avancerad teknologi för 3D visualisering.

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
18233 Danderyd
Sverige