Passion för Kärl- och thoraxkirurgi

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

En hjärtefråga: minimalinvasiva ingrepp inom kärl- och thoraxkirurgi

De möjligheter som kärl- och thoraxkirurgi har öppnat upp för, har även medfört en ökad oro hos många patienter inför sternotomin, med det långa snittet i bröstet och den postoperativa smärtan efteråt. Dock är det inte alltid nödvändigt med en fullständig öppning av bröstet. Idag är det möjligt att genomföra minimalinvasiva ingrepp i hjärtklaffkirurgi, koronar bypass-kirurgi och videoassisterad thoraxkirurgi. 

Vi stödjer minimalinvasiva ingrepp genom medicinteknologiska lösningar för fri tillgång till operationsområdet såväl som högkvalitativa och högprecisions mikroinstrument, och avancerad teknologi för 3D visualisering.

Cardio-Thoracic Surgery
B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
18233 Danderyd
Sverige