CARESITE®

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Ett säkert skydd mot VRI

Internationella riktlinjer och litteratur visar att användandet av nålfria injektionsmembran kan öka säkerheten och effektivisera åtkomsten av venen.1,2,3,4,5,6,7,8

För att säkerställa patientsäkerhet och säkerheten för personal inom sjukvården, erbjuder B. Braun CARESITE®, ett nålfritt injektionsmembran med split-septum funktion, som är konstruerat för att minska risken för infektion och mekanisk tromboflebit genom att tillåta manipulation bort från injektionsstället. Samtidigt minskar risken för stick-och skärskador för sjukvårdspersonalen.4

CARESITE® nålfria injektionsmembran med innovativt positivt avslut ger signifikant mindre risk för intrång av mikroorganismer i jämförelse med injektionsmembran med negativt- och neutralt avslut.9 Injektionsmembranet förebygger även reflux av blod och minskar risk för kateterocklusion.

CARESITE® har utvärderats av ANTT (Aseptic Non Touch Technique) som en medicinsk teknisk produkt avsedd att främja aseptisk teknik.

Funktion

REN YTA

Det är absolut nödvändigt att desinficera alla membrananslutningar med en godkänd aseptisk och väldefinierad metod före varje åtkomst. Studier visar att den plana ytan på CARESITE® erbjuder en överlägsen mikrobiell barriär.10 Den möjliggör noggrann och lätt desinfektion. Den täta förseglingen mellan membranet och det klara höljet minskar risken för utveckling av biofilm genom att hämma mikrobiellt ingrepp.

GENOMSKINLIGT VENTILHUS

Ett nålfritt injektionsmembran som är ogenomskinligt kan var svårt att okulärbesiktiga och bedöma om ventilhuset har blivit ordentligt flushat ren från blod och andra infusionslösningar 2,5

CARESITE® är ett genomskinligt injektionsmembran som tillåter sjukvårdspersonalen att inspektera och få bekräftat att en optimal flushning har utförts

ANSLUTNING

En klinikers fingrar kan under själva anslutningen lätt glida mot membranytan vilket leder till risk för kontaminering. CARESITE® har en greppvänlig cylinder som är designad för att minska glid och beröringskontamination.

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
CARESITE® Broschyr
pdf (1.9 MB)