Meliseptol® Acute Wipes

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Snabba och mycket effektiva ytdesinfektionsservetter

Fullt virusidal ytdesinfektion på 1 minut

Sammansättning

100g impregneringslösning innehåller:
39 g Propan-1-ol, 0.98 g Glykolsyra, hjälpämnen

Fysikal-kemiska egenskaper:
Impregneringslösning:

  • Utseende : klar färglös vätska
  • pH-värde: ca. 2-3
  • Densitet (20 °C): ca. 0,94 g / ml
  • Flampunkt (DIN 51 755): 33,5 °C

Biologisk nedbrytbarhet

Ytaktiva ämnen och aktiva ingredienser i Meliseptol® acute är “biologiskt nedbrytbara” enligt OECD metoder och i enlighet med förordning EG 648/2004.

Märkning av farligt gods

För uppgifter se säkerhetsdatablad.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid på förpackningen och gärna produktbladet före användning. Använd inte produkten efter utgångsdatum. Hålls utom räckhåll för barn.

Hållbarhet:

Oöppnad förpackning, 2 år.

90 dagars hållbarhet från öppnad förpackning

Beställningsinformation

Ladda ner broschyr

Beskrivning Dokument Länk
Meliseptol® Acute Wipes Broschyr Snabba och mycket effektiva ytdesinfektionsservetter
pdf (1.8 MB)

Är ni intresserade av att titta närmare på Meliseptol® Acute Wipes? Kontakta oss så berättar vi mer!

Fyll i alla fält med asterisk (*). 

Skyddet av våra kunders personuppgifter är mycket viktigt för oss och vi tar det på största allvar. Dina personuppgifter är föremål för dataskydd; och kommer endast att samlas in och lagras för kontaktändamål. Vi kommer under inga omständigheter att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part utanför B. Braun-koncernen eller använda eller lagra dem för andra ändamål. Vår personal har utbildats i hantering av personuppgifter och är skyldiga att följa dataskyddsreglerna.

Dataskydd

Jag har läst dataskyddspolicyn och samtycker till behandlingen av mina personuppgifter i enlighet med dataskyddspolicyn. Jag kan när som helst ta tillbaka detta samtycke.

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning