SeQuent® SCB

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Ny behandlingsmöjlighet vid PTCA - ballongkateter med Sirolimuscoating!

B. Brauns nya sirolimuscoatade ballong är den första SCB uppbackad av publicerade och randomiserade kliniska prövningar för ISR och de-novo 2,3,4. SeQuent® SCB erbjuder nu nya implantatfria alternativ för behandling av koronara ISR- och de novo-lesioner, vilket ger utmärkta resultat för målinriktad läkemedelstillförsel och sirolimuspersistens.

Kombinationen av sirolimus och BHT skapar en önskad kristallin sirolimusmodifiering för att uppnå bästa resultat vad gäller koncentration av sirolimus i kärlväggen, jämfört med andra hjälpämnen. [1]

Fördelar

  • 4 µg/mm² sirolimus + BHT-beläggning:
    • Långvarig retention av sirolimus i kärlväggen [1]
    • 40 till 50 % av siroliumusen finns kvar i kärlväggen efter 1 månad [1]
  • Bevisat i publicerade multicenter-RCT för ISR de-novo [2,3,4]
  • Endast 1 uppblåsning
  • 1 månad DAPT hos stabila CAD-patienter

[1] Clever et al. Circ Cardiovasc Interv. 2016 Apr;9(4):e003543.

[2] Ali RM et al J Am Coll Cardiol Intv 2019;12:558–66

[3] Scheller B et al. Circ Cardiovasc Interv. 2022 Sep;15(9):e012305.

[4] Ahmad WAW et al. JACC Cardiovasc Interv. 2022 Apr 11;15(7):770-779

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär