Prontosan® Debridement Pad

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Mjuk mekanisk avlägsning av sårbeläggning

Prontosan® Debridement Pad är utformad för att stötta rengöringen av sårbädden med Prontosan® sårspollösning.

Tillämpningsområde

Kroniska sår

Funktioner

  • Mikrofiberteknologin möjliggör god rengöring & debridering
  • Mjuk debridering, ingen vävnadsirritation
  • Unik droppform, vilket gör det möjligt att debridera kaviteter och svåråtkomliga områden
  • Blisterförpackning för säker och aseptisk fuktning av debrideringsdynan före användning

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret

Orderinformation

Förpackningsstorlekar Artikelnummer
Fp om 3 debrideringsdynor 3908456
Fp om 10 debrideringsdynor 3908457

Videofilmer

  • Prontosan Debridement Pad Commercial