OMNIset®

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Fullständigt förkopplat system med OMNIfilter

OMNIsystem har utvecklats för att drastisk minska den tid som krävs för konfigurering, påfyllning och primning. I nödfall och för akuta patienter kan systemet anslutas på 15 minuter, även av personal som fått begränsad utbildning. Tydliga och lättbegripliga instruktioner på bildskärmen underlättar processen ytterligare.

Lägre blodvolym tack vare optimerad design på slang och kammare: eftersom endast en mycket låg extrakorporeal volym behövs för att initiera eller avsluta behandlingen bemästrar systemet enkelt svåra utmaningar som omfattande blodförlust eller andra kritiska hemodynamiska tillstånd.

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär