Intrafix® Safeset Flush

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsaggregat för förbättrad läkemedelsanvändning

Luftembolism

 • AirStop-filter i droppkammaren: AirStop-filter hjälper till att förhindra luftinträngning i infusionsslangen. Hjälper till att förhindra infusionsrelaterade infektioner.2
 • Split-septum injektionsmembran: Självtätande membran förhindrar luftinsläpp.3

Kemisk kontaminering

 • PrimeStop: En skyddshylsa med ett hydrofobt membran stoppar och förebygger läckage.4, 5
 • Split-septum injektionsmembran: Självtätande injektionsmembran hjälper till att förhindra spill och läkemedelsexponering.3

Kemisk kontaminering, inkompatibilitet och felmedicinering

 • Konfiguration av IV-set: Möjligheten att spola hela slangen efter varje administrering minskar dessa risker och hjälper även till att förhindra förlust av ordinerad aktiv substansmängd och upprätthålla ett slutet system. 6, 7, 8, 9

Felmedicinering & DEHP-exponering

 • DEHP-fri slang: Ingen risk för exponering för DEHP.

Mikrobiologisk kontaminering

 • Luftningsventil: Bakterietätt beprövad luftventilation hjälper till att förhindra risken för kontaminering när du luftar infusionsförpackningen.10
 • Split-septum injektionsmembran: Slät och avtorkbar yta förenklar desinfektion av injektionsmembranet.11
 • Split-septum injektionsmembran: Nålfri kontakt är utformad för att förhindra mikrobiellt inträngande och läckage av föroreningar.12
 • PrimeStop: En skyddskåpa fodrad med ett hydrofobt, bakterietätt membran hindrar läckage av vätska. 4, 5
 • Utformning av IV-set: Ingen ny spikning behövs innan administration av nästa läkemedel.1

Partikel kontaminering

 • Vätskefilter i droppkammare: Vätskefilter i droppkammaren filtrerar partiklar 15 μm och ännu mindre.13
 • Split-septum injektionsmembran: Nålfri åtkomst hjälper till att förhindra hålning av membran.

Stick- och skärskador

 • Split-septum injektionsmembran: Nålfri åtkomst hjälper till att förhindra stick- och skärskador.14, 15

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär