Cyto-Set® Infusomat® Space

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Intravenöst administreringsset för administrering av cytostatika. För infusion med kompatibla pumpar.

Sterilt infusionssystem för engångsbruk för beredning och administrering av olika cytotoxiska läkemedel via ett slutet system med gravitation eller tryck med flaskor och påsar i enlighet med läkemedlets/lösningens produktresumé. Cyto-Set® används för att applicera cytotoxiska medel i ett slutet system.

 Cyto-Set®-systemet minskar risken för kontaminering av person och miljö vid beredning och applicering av cytotoxiska läkemedel som säkerställs av dess tekniska komponenter som bildar ett slutet system och det resulterande arbetsflödet.

 

Cyto-Set® Infusomat® Space

Intravenöst administreringsset för administrering av cytostatika. För infusion med kompatibla pumpar.

Anslutningsset för administrering av cytostatika med kompatibla pumpar. Cyto-Set® Infusomat® Space primas med en spolningslösning (NaCl 0,9 % eller glukos 5 %). Cyto-Set® Mix eller Cyto-Set® Line måste anslutas till ventilporten på Cyto-Set® Infusomat® Space för administrering av cytostatika. En läkemedelsadministrering följs alltid av ett spolningssteg.

Cyto-Set® kan användas för alla patienter till vilka cytotoxiska läkemedel förskrivs på sjukhus. Beroende på det specifika behandlingskonceptet och tumörens känslighet för ett eller flera cytotoxiska medel spelar administreringen av dessa läkemedel en viktig roll utöver kirurgi och strålbehandling.

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär