SwabCap®

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Desinfektionshatt med 70 % isopropyl-alkohol (IPA)

Passiv kontinuerlig desinfektion av nålfria injektionsmembran med syfte att skydda mot mikroorganismer som kan orsaka infektioner

  • Förebygger infektioner: klinisk effektiv metod som förebygger vårdrelaterade infektioner (VRI)
  • God hygienstandard: underlättar efterlevnad av riktlinjer för desinfektion
  • Aseptisk åtkomst: membranytan är alltid ren innan användning
  • Tidsbesparande och kostnadseffektivt
  • Väldokumenterad metod

Fördelar

  • Sterilförpackad i en vit plastbehållare, vilket underlättar aseptisk non-touch-teknik (uppfyller kraven för internationell standard för aseptisk teknik, ANTT) och minskar risken för kontaminering samt minskar risken för korskontamination
  • Verksam inom 30 sekunder och håller membranets yta desinficerat upp till 7 dagar
  • När desinfektionshatten avlägsnats behövs ingen ytterligare desinfektion av membran
  • Avsedd för engångsbruk

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret