Omniflush® med SwabCap®

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Förfylld flushspruta med integrerad desinfektionshatt

Kombinationen flushspruta och SwabCap® förbättrar efterlevnaden av riktlinjer då vårdpersonalen har desinfektionshatten omedelbart till hands när den behövs. Tack vare den sterila förpackningen kan SwabCap® skruvas på injektionsventilen/inj.membranet med beröringsfri aseptisk teknik. På så sätt undviks risken för kontaminering.

Flushsprutans storlek har betydelse för risken för kateterskada. Sprutor med mindre diameter skapar ett större tryck mot kateterväggen jämfört med sprutor med en större diameter.

Oavsett fyllnadsvolym är sprutcylinderns innerdiameter den samma som hos B. Brauns 10 ml standardsspruta. Innerdiametern i flushsprutan Omniflush® med SwabCap® ger ett lägre tryck jämfört med 3 ml eller 5 ml standardsprutor och minskar risken för kateterruptur.

Omniflush® med SwabCap® finns med fyllnadsvolymerna 3 ml, 5 ml och 10 ml.

Fördelar

  • Förhindrar mikrobiell kontaminering då SwabCap är sterilförpackad
  • Förenklar och standardiserar desinfektionsmetoden oavsett ventil/membran
  • Tidsbesparande
  • Minskar risken för kateterruptur

Funktioner

  • Integrerad desinfektionshatt SwabCap®
  • Sterilförpackad SwabCap®
  • Stor innerdiameter i förhållande till fyllandsvolym

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret