Ondansetron B. Braun

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
(klar, färglös)

Medel för behandling av illamående och kräkningar utlösta av kemoterapi, strålbehandling eller i samband med operation.

Volymstorlekar;
2 ml

Extrainformation

ATC-kod: A04AA01
RX. Ej förmån

Fördelar

Glasampull

Patienter med illamående och kräkningar orsakat av operation (PONV), kemoterapi (CINV) eller strålbehandling (RINV) konsumerar mer resurser och kräver mer skötersketid. Begränsade resurser ställer krav på ökad fokus på strategier mot illamående. En effektiv och ekonomisk behandling i Ondansetron B. Braun 2 mg/ml.

Indikation

Vuxna

  • Prevention och behandling av illamående och kräkningar orsakade av cytotoxisk kemoterapi och strålbehandling (CINV/RINV).
  • Prevention och behandling av postoperativt illamående och kräkningar (PONV).

Pediatrisk population

  • Behandling av illamående och kräkningar till följd av kemoterapi (CINV) hos barn ≥ 6 månader.
  • Prevention och behandling av postoperativt illamående och kräkningar (PONV) hos barn ≥ 1 månad.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot ondansetron eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
  • Samtidig användning med apomorfin (se avsnitt 4.5).

Användning

Produktresumé uppdaterad 2016-04-29

Innehavare av godkännande för försäljning;
Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Tyskland

Kontaktuppgifter;
B. Braun Medical AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, Sverige, +46 (0)8 634 34 00, info.sverige@bbraun.com

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se produktresumé.


Produkt Artikelnr Varunr Förpackning ATC-kod Enhet
Ondansetron B.Braun 2 mg/ml 3516989                   112459 Glasampull A04AA01 5x2ml