Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsvätska, lösning

Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml är en natriumkloridlösning som liknar koncentrationen av salter i blodet. Natriumklorid B Braun används för att återställa vätske- och elektrolytbalansen i kroppen och kan också användas för att upplösning/spädning och beredning av andra läkemedel och substanser.

Volymstorlekar;
Ecoflac® plus: 50, 100, 250, 500, 1000 ml
Ecobag®: 100, 250, 500, 1000 ml

Extrainformation

 • ATC-kod: B05BB01
 • Rx. (Ff)

Fördelar

Ecoflac® plus

 • Enkelt och säkert att göra läkemedelstillsatser
 • Står stadigt
 • Mindre emballage och avfallshantering pga att ytterförpackning ej behövs
 • Ger ett slutet system (i enlighet med NIOSH definition 2004 of a closed system) och säker läkemedelsberedning tillsammans med Ecoflac® Connect
 • Kan förvaras stående, liggande
 • Minskad risk för stick och skärskador, samt att sticka hål i infusionsförpacknigen
 • Kan förvaras 6 månader i värmeskåp
 • Går att skriva direkt på förpackningens etikett
 • Minskad risk för läkemedelsmisstag
 • Minskad risk för läckande från portarna om infusionsaggregatet/spiken avlägsnas.

Funktioner

Ecoflac® plus

 • Semi-rigid infusionsförpackning
 • Inget behov av ytterförpackning
 • Kollaberar helt
 • Kompatibel med Ecoflac® Connect
 • Inga vassa kanter på förpackningen
 • Skyddande hård plast ring under infusionsportarna
 • Låg ångpermeabilitet
 • Vit tydlig etikett med färgmärkning (blå text Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml)
 • 3-D kod / datamatrix
 • Infusionsportarna har en stark ”holding force” och enastående försegling
 • PVC-/latex fri

Indikation

Elektrolytlösning för intravenös användning vid dehydrering.
Kortvarig intravaskulär volymersättning.
För upplösning av medicinska torrsubstanser samt spädning av infusionskoncentrat.

Kontraindikation
Natriumklorid B. Braun ska inte ges till patienter med följande tillstånd:

 • överhydrering
 • svår hypernatremi
 • svår hyperkloremi.

Användning

Produktresumé uppdaterad 2017-06-02

Innehavare av godkännande för försäljning;
Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Tyskland

Kontaktuppgifter;

B. Braun Medical AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, Sverige, +46 8 634 34 00, info.sverige@bbraun.com

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se produktresumé.

ProduktArtikelnrVarunrFörpackningATC-kodEnhet
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml637400420079Ecoflac® plusB05BB0120x50 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml630966547094Ecoflac® plusB05BB0120x100 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml389893583916Ecoflac® plusB05BB0110x250 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml3631613485512Ecoflac® plusB05BB0110x500 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml3631621389066Ecoflac® plusB05BB0110x1000 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/mlFV20101490175Ecobag®B05BB0120x100 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/mlFV20102436396Ecobag®B05BB0110x250 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/mlFV20103107360Ecobag®B05BB0110x500 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/mlFV20104417251Ecobag®B05BB0110x1000 ml