Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsvätska, lösning

Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml är en natriumkloridlösning som liknar koncentrationen av salter i blodet. Natriumklorid B Braun används för att återställa vätske- och elektrolytbalansen i kroppen och kan också användas för att upplösning/spädning och beredning av andra läkemedel och substanser.

Volymstorlekar;
Ecoflac® plus: 50, 100, 250, 500, 1000 ml
Ecobag®: 100, 250, 500, 1000 ml

Extrainformation

 • ATC-kod: B05BB01
 • Rx. (Ff)

Fördelar

Ecoflac® plus

 • Enkelt och säkert att göra läkemedelstillsatser
 • Står stadigt
 • Mindre emballage och avfallshantering pga att ytterförpackning ej behövs
 • Ger ett slutet system (i enlighet med NIOSH definition 2004 of a closed system) och säker läkemedelsberedning tillsammans med Ecoflac® Connect
 • Kan förvaras stående, liggande
 • Minskad risk för stick och skärskador, samt att sticka hål i infusionsförpacknigen
 • Kan förvaras 6 månader i värmeskåp
 • Går att skriva direkt på förpackningens etikett
 • Minskad risk för läkemedelsmisstag
 • Minskad risk för läckande från portarna om infusionsaggregatet/spiken avlägsnas.

Funktioner

Ecoflac® plus

 • Semi-rigid infusionsförpackning
 • Inget behov av ytterförpackning
 • Kollaberar helt
 • Kompatibel med Ecoflac® Connect
 • Inga vassa kanter på förpackningen
 • Skyddande hård plast ring under infusionsportarna
 • Låg ångpermeabilitet
 • Vit tydlig etikett med färgmärkning (blå text Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml)
 • 3-D kod / datamatrix
 • Infusionsportarna har en stark ”holding force” och enastående försegling
 • PVC-/latex fri

Indikation

Elektrolytlösning för intravenös användning vid dehydrering.
Kortvarig intravaskulär volymersättning.
För upplösning av medicinska torrsubstanser samt spädning av infusionskoncentrat.

Kontraindikation
Natriumklorid B. Braun ska inte ges till patienter med följande tillstånd:

 • överhydrering
 • svår hypernatremi
 • svår hyperkloremi.

Användning

Produktresumé uppdaterad 2017-06-02

Innehavare av godkännande för försäljning;
Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Tyskland

Kontaktuppgifter;

B. Braun Medical AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, Sverige, +46 8 634 34 00, info.sverige@bbraun.com

Din förfrågan

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag och kommer att besvara dina frågor och återkoppla till dig så snart som möjligt.

Kontaktformuläret

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se produktresumé.

Produkt Artikelnr Varunr Förpackning ATC-kod Enhet
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml 637400 420079 Ecoflac® plus B05BB01 20x50 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml 630966 547094 Ecoflac® plus B05BB01 20x100 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml 389893 583916 Ecoflac® plus B05BB01 10x250 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml 3631613 485512 Ecoflac® plus B05BB01 10x500 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml 3631621 389066 Ecoflac® plus B05BB01 10x1000 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml FV20101 490175 Ecobag® B05BB01 20x100 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml FV20102 436396 Ecobag® B05BB01 10x250 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml FV20103 107360 Ecobag® B05BB01 10x500 ml
Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml FV20104 417251 Ecobag® B05BB01 10x1000 ml