Silver Graft

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Varpstickad vaskulärprotes med dubbel velour av polyester

Silver Graft är en varpstickad vaskulärprotes med dubbel velour av polyester (polyetentereftalat/pegoterat), som har impregnerats med resorberbart modifierat bovint gelatin (polygelin). För att undvika mikrobiell vidhäftning är textilprotesen också belagd med ett silverskikt på ytan. Gelatinimpregneringen reducerar den initiala porositeten hos textilprotesen vid tidpunkten för implantation från ungefär 1900 ml/min/cm²; vid ett tryck på 120 mmHg till 0 ml/min/cm²;. Silver Graft levereras i form av raka rör och förgreningar. Silver Graft innehåller 3,4–6,5 mg modifierat bovint gelatin (polygelin, framställt av bovint gelatin och hexametylendiisocyanat) per cm²; protesvägg. Silver är en komponent med en koncentration på 0,07–0,16 mg/cm²;. Andra ingredienser är glycerol, polyester (polyetentereftalat/pegoterat), vatten, titan, palladium och kol, som bildar en del av guidetråden.

Fördelar

De funktionella egenskaperna hos Silver Graft-vaskulärprotesen bygger på principen att en högporös textilkonstruktion tillfälligt förseglas med en biologiskt nedbrytbar massa, som inte har några oberoende farmakologiska egenskaper. Protesens gelatinimpregnering bryts ner enzymatiskt och resorberas inom 4–6 veckor efter implantation. Under denna tid antar den endogena vävnaden tätningsfunktionen hos det modifierade gelatinet och ett cellskikt, hänvisat till som neointima, formas på protesens inre yta. Samtidigt växer bindväv in i implantatet och förankrar det i mottagarens kropp. Analys av cellodlingar och rakade partier på djur har visat att Silver Graft-vaskulärprotes inte frigör ämnen med en toxisk effekt. Silverjonerna på transplantatytan har en toxisk effekt på mikroorganismer. Därför har Silver Graft en tydlig minskning av mikrobiell vidhäftning till textilprotesens yta. Undersökningar av cellodlingar och på djur visar att inga giftiga ämnen kommer att utsöndras av Silver Graft-vaskulärprotesen.

Kontraindikationer

  • Använd inte på patienter med känd överkänslighet för silver eller palladium
  • Använd inte som en dialysshunt

Meddelande

Produktutbudet består av raka rör och förgreningar av olika längder och diametrar. Alla former och storlekar av Silver Graft-vaskulärprotes levereras i dubbla peelförpackningar och ligger förpackade i en sluten kartong. Kartongen innehåller 1 enhet.

Indikation

Rekonstruktiva förfaranden på aortan och i den perifera regionen kräver en protes med minst 6 mm i diameter. Den är också lämplig för patienter som kräver systemisk heparinisering eller lider av koagulationsrubbningar och vid akutsjukvård. Silver Graft kan implanteras profylaktiskt som skydd mot vaskulärprotesinfektion. Silverbeläggningen fungerar som ett långsiktigt skydd för att undvika vidhäftning av mikrober på ytan av textilprotesen.

Den nuvarande utvecklingen inom hälso- och sjukvården innebär en mängd olika utmaningar för sjukhusen, som t. ex:
 

  • Ökande kostnadspress
  • Kostnads- och behandlingstransparens
  • Behov av processoptimering och effektivitet
  • Ökade hygienkrav
  • Balans mellan medarbetarnöjdhet och tidspress
     

Frågan som ställs är hur nya produkter kan bidra till att åstadkomma förbättringar inom dessa områden?

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär