Safil® Mesh

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Absorberbar nät för organstabilisering och hemostas

Säkerställer utmärkt integration i den intilliggande vävnaden. På grund av absorptionen av materialet efter 60 till 90 dagar är risken för sena sekundära infektioner låg.

Fördelar

  • Starkt stöd med hög draghållfasthet
  • Homogen förlängning i horisontell och vertikal riktning
  • Minskat främmande kroppsmaterial bidrar till mindre vävnadsreaktion
  • Total absorption efter 60-90 dagar
  • Porös nätstruktur förbättrar vävnadsinväxt
  • Låg risk för sena sekundära infektioner på grund av nedbrytning av materialet

Indikation

Safil® Mesh lämpar sig för att förstärka mjukvävnad hos patienter som genomgår bukväggs-kirurgi eller har andra fasciadefekter som kräver tillsats av ett absorberbart förstärkningsmaterial för att erhålla det önskade kirurgiska resultatet.
Safil® Mesh kan användas när sår- eller organstöd är nödvändigt (dvs. mjälte, lever, njure).

Vill du veta mer om produkten?

Vänligen fyll i kontaktformuläret så kommer vi att kontakta dig.

Till kontaktformulär